Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkondade moodustamine ja mandaatide jaotamine
(Pärnu Linnavolikogu 18.05.2017 otsus nr 29)

Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linna ühinemisel moodustuva Pärnu linna volikogus on 39 liiget.

Pärnu linna territooriumil on kaks valimisringkonda:
valimisringkond nr 1 (Pärnu linn)
- 32 mandaati
- valimisringkonna piirid kattuvad ühineva Pärnu linna haldusterritooriumi piiridega

valimisringkond nr 2 (Audru ja Paikuse vald) 
- 7 mandaati
- valimisringkonna piirid kattuvad ühinevate Audru valla ja Paikuse valla haldusterritooriumi piiridega


Valimistoimingud ja tähtajad (vvk.ee)