15. detsembril 2016
kinnitasid Pärnu linna, Audru valla ja Paikuse valla volikogud ühinemislepingu, mille tulemusena moodustub uus kohaliku omavalitsuse üksus.
Uue omavalitsuse nimeks saab PÄRNU LINN.

Lepinguosaliste ühinemine jõustub 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistulemuste väljakuulutamise päeval

9. veebruaril 2017
kogunes Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linna juhtidest koosnev juhtkomisjon. Algas sisuline töö uue moodustuva omavalitsuse struktuuri ja alusdokumentide väljatöötamiseks. Moodustati valdkonna komisjonid, mis valmistavad ette põhimääruse ja muud regulatsioonid uue omavalitsuse toimimiseks.

15.06.2017 
Vabariigi Valitsuse istungil otsustati ühendada Tõstamaa vald Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linnaga. Moodustatava omavalitsusüksuse nimeks jääb Pärnu linn.
Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrus nr 98


Vaata ka:

Ühinemisleht "Koos jõuame rohkem!" (november2016) 
Ühinemisleht "Koos jõuame rohkem!" (september2016) 
Vallajuhtide arvamused ühinemisläbirääkimiste kohta

Ühinemisläbirääkimised Pärnumaal
Haldusreformi infoveeb
Valimised 2017

vabariigi valimiskomison logoKohaliku omavalitsuse volikogu valimised 15. oktoobril 2017
Vaata lähemalt