Pärnu linna, Audru valla ja Paikuse valla ühinemise tulemusena moodustub uus kohaliku omavalitsuseüksus, mille nimeks saab Pärnu linn.
Audru vald ja Paikuse vald hakkavad pärast ühinemist kandma nimetust osavald, Pärnu linn nimetust linn.

Omavalitsuse sümboolikana võetakse kasutusele Pärnu linna sümboolika
Audru valla ja Paikuse valla sümboolika säilib, neid kasutatakse osavaldade esindamiseks ja oma identiteedi rõhutamiseks

Omavalitsuse volikogu ja valitsuse asukohaks saab praegune Pärnu linnavalituse hoone (Suur-Sepa 16). Osavaldadesse luuakse osavallakeskused, mis tagavad igapäevaste vajalike avalike teenuste osutamise.


Ühinemisleping
(13.12.16)
Lisa 1 - Seletuskiri (13.12.2016) 
Lisa 2 - Investeeringute kava 2017-2021 (01.12.2016)
Lisa 3 - Kaart 1 : 50 000 (01.12.2016)
Lisa 4 - Majandusaasta aruanded (2015): Audru vald ; Paikuse vald ; Pärnu linn
Lisa 5 - Osavallakogude moodustamise põhimõtted ja funktsioonid (01.12.2016)
Lisa 6 - 2017. aasta investeerimislaenud (01.12.2016)
Lisa 7 - Eelarvestrateegia (01.12.2016) 
Lisa 8 - Ettevalmistusperioodi tegevus- ja ajakava (01.12.2016)
Lisa 9 - Asutuste paiknemine uues omavalitsuses (01.12.2016) 
Lisa 10 - Õiend muudatusettepanekute kohta (13.12.2016) 


lisa3 kaart


Asutuste paiknemine uues omavalitsuses 
lisa9 asutuste paiiknemine