Visioonivõistluse eesmärgiks on parima arhitektuurse ja funktsionaalse lahenduse saamine Pärnu rannaala ja selle lähiümbruse linnaruumile.

Võistluse korraldamine on tingitud soovist laiendada Pärnu keskranna ala Pärnu jõeni, pikendada rannapiirkonna kasutushooaega ja suurendada rannapiirkonna kasutusvõimalusi. Võistlusala hõlmab üldkasutuses (avalikku) Pärnu keskranna ala alates Pärnu jõe vasakkaldast kuni Kanali tänava pikenduseni, osaliselt Rannaparki ja Rannaniidu looduskaitseala.

Tingimused ja materjalid:
Pärnu rannaala visioonivõistluse eeskiri ja ülesanne
- Võistlusala ja selle lähiümbruse asendiplaan M 1:2000 
- Fotod

Kavandeid sai esitada 1. septembrini 2017

Korraldajad:
Pärnu Linnavalitsus – korraldaja/hankja
Eesti Arhitektide Liit - kaaskorraldaja

Lisainformatsioon:
Henri Eessalu
linnaarhitekt
444 8348
henri.eessalu[at]lv.parnu.ee

Janno Poopuu
linnakunstnik
444 8346
janno.poopuu[at]lv.parnu.ee


Fotod Pärnu Muuseumi kogudest

Pärnu Supelasutus 1904. aastal
p2rnu supelasutus1904

Rannasalong ja suveteater (Kuursaal) 1910. aastal
rannasalong kuursaal1910

6 2

9 2