Visioonivõistlus korraldatakse parima arhitektuurse ja funktsionaalse lahenduse saamiseks Pärnu rannaala ja selle lähiümbruse linnaruumile.

Võistluse korraldamine on tingitud soovist laiendada Pärnu keskranna ala Pärnu jõeni, pikendada rannapiirkonna kasutushooaega ja suurendada rannapiirkonna kasutusvõimalusi. Võistlusala hõlmab üldkasutuses (avalikku) Pärnu keskranna ala alates Pärnu jõe vasakkaldast kuni Kanali tänava pikenduseni, osaliselt Rannaparki ja Rannaniidu looduskaitseala.

Tingimused ja materjalid:
Pärnu rannaala visioonivõistluse eeskiri ja ülesanne
- Võistlusala ja selle lähiümbruse asendiplaan M 1:2000 
- Fotod

- Võistlusest osavõtt on vaba, ühe osavõtja poolt esitatavate kavandite arvu ei piirata
- Visioonivõistlusel osalemiseks tuleb end registreerida riigihangete registris hankemenetluse juurde

Küsimuste esitamine ja vastamine
- Osalejatel on õigus saada visioonivõistluse dokumentide kohta selgitusi ja lisateavet
- Küsimusi saab esitada läbi riigihangete registri
- Küsimused saata hiljemalt 18.08.2017

Kavandite esitamine kuni 01.09.2017 kell 16.00
- saata posti teel või kulleriga Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa tn 16, 80098 Pärnu
- tuua Pärnu linnavalitsuse infolauda 

Korraldajad:
Pärnu Linnavalitsus – korraldaja/hankja
Eesti Arhitektide Liit - kaaskorraldaja

Lisainformatsioon:
Henri Eessalu
linnaarhitekt
444 8348
henri.eessalu[at]lv.parnu.ee

Janno Poopuu
linnakunstnik
444 8346
janno.poopuu[at]lv.parnu.ee


Fotod Pärnu Muuseumi kogudest

Pärnu Supelasutus 1904. aastal
p2rnu supelasutus1904

Rannasalong ja suveteater (Kuursaal) 1910. aastal
rannasalong kuursaal1910

6 2

9 2