Detailplaneeringute väljapanekud ja arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


16.-24. jaanuarini 2017
detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav väljapanek

25. jaanuaril 2017 kell 16.00
detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu 

DP seletuskiri (30.09.16)
DP põhijoonis (30.09.16)
DP illustreeriv joonis (30.09.16)


Detailplaneeringu varasem eskiislahendust tutvustav väljapanek toimus 4.-13. jaanuarini 2016
DP seletuskiri (21.11.15)
DP põhijoonis (21.10.15)
DP illustreeriv joonis (21.10.15)
DP situatsiooniskeem (21.10.15)


 

DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]lv.parnu.ee