Detailplaneeringute väljapanekud ja arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul võib planeeringu kohta esitada arvamusi kohapeal või saata need Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


9.-23. veebruar 2017
Savi tn 5 // 7 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu ala suurus on ca 39 624 m2, mis asub Ehitajate tee, Savi ja Kirsi tänavate vahelisel maa-alal ning hõlmab hoonestatud tootmismaa sihtotstarbega Savi tn 5 // 7 kinnistut.

Planeeringuga jagatakse kinnistu kaheks krundiks. Krundile Pos 1, suurusega 22 268 m2 , on lubatud suurim hoonete arv 4 hoonet, lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 8017 m2. Hoonete maksimaalne kõrgus on 12,0 m arvestatuna planeeritud maapinnast 8,60 m. Suurim lubatud maapealne korruselisus on kaks korrust. Krundile Pos 2, suurusega 17 351 m2, on lubatud suurim hoonete arv 2 hoonet, lubatud suurima ehitisealuse pindalaga kokku 5899 m2. Hoonete maksimaalne kõrgus on 15,0 m arvestatuna planeeritud maapinnast 8,60 m. Suurim lubatud maapealne korruselisus on kolm korrust.

Detailplaneeringuga määratakse mõlema krundi kasutamise sihtotstarbeks 60-80% - toitlustus- ja teenindushoone maa, kontori- ja büroohoone maa, väikeettevõtluse hoone ja –tootmise hoone maa ning 20-40% tootmishoone maa, laohoone maa, hulgikaubanduse maa, logistikakeskuse maa, mis vastab Pärnu linna üldplaneeringus kasutatavale maakasutuse juhtotstarbele 60-80% ärimaa ja 20-40% tootmismaa. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.

Savi tn 5 // 7 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 16.01.2017 korraldus nr 25)


Planeeringute kaart (august 2016 seisuga)
DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]lv.parnu.ee