Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamiste kohta avaldatakse teade Ametlikes Teadaannetes (AT)
Detailplaneeringutega saate tutvuda detailplaneeringute andmebaasis ja/või dokumendiregistris.

17.08.17 - Laane tänava, linnapiiri, Rannametsa tee ja Riia mnt vahelise ala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine 
15.06.17 - AS Maseko territooriumi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Suur-Jõe tn 58 osas

DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]lv.parnu.ee