Eesti ruumiline planeerimine on reguleeritud 1. juulil 2015 kehtima hakanud planeerimisseadusega.
» Õigusaktid
» Planeerimisseaduse lahtiseletaja
» Menetluse skeemid
» Rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise abimaterjalid
» Päästeameti juhendmaterjalid planeeringutele

» Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Pärnu linnas
» Detailplaneeringute vormistamise nõuded
» Detailplaneeringu algatamise ettepanek

Enne 1. juulit 2015 algatatud planeeringud
» Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus sätestab, et pooleliolevad enne 1. juulit 2015 algatatud planeeringud menetletakse lõpuni kuni 30. juuni 2015 kehtinud nn vana planeerimisseaduse järgi.
» Pooleliolevate planeeringute menetlus tuleb lõpetada hiljemalt 1. juuliks 2018. Loe lähemalt...

Detailplaneeringutega saate tutvuda detailplaneeringute uues kaardirakenduses, mis on veel testimisel ning täieneb jooksvalt või senises andmebaasis. Kuni kaardirakenduse valmimiseni on kasutusel mõlemad.
» Detailplaneeringute kaardirakendus (UUS)
» Detailplaneeringute andmebaas 
» Planeeringukaartide arhiiv (2006-2017)
» Planeeringute avalikustamised, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Detailplaneeringud on kättesaadavad ka dokumendiregistris. Detailplaneeringud algatatakse linnavalitsuse korraldusega, võetakse vastu ja kehtestatakse linnavolikogu otsusega või linnavalitsuse korraldusega.
» Linnavolikogu otsused (al 01.01.2018) (kuni 31.12.2017)
» Linnavalitsuse korraldused (al 01.01.2018) (kuni 31.12.2017)