Avalduste, taotluste vormid

Arvutis täitmiseks laadige vorm alla ja salvestage, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-postiga. Vormi võite ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga või tuua linnavalitsuse infolauda. Väljaprinditud ja allkirjastatud dokumente palume skännituna mitte esitada. Edastama peab originaaldokumendi. 

Seoses 1. jaanurist 2018 toimunud struktuurimuutustega võib vormidel esineda endiste osakondade/teenistuste nimetusi
Vormides vajalike paranduste sisseviimisega läeb aega. Vormid on jagatud valdkonniti ja seotud vastava valdkonna struktuuriüksusega. Nt varem kuulusid haridus, kultuur ja sport Haridus- ja kultuuriosakonna (HKO) alla ning taotlused tuli esitada HKO-le. Uuest aastast on haridusosakond ja kultuuri- ja sporditeenistus eraldiseisvad ning dokumendid jms tuleb esitada vastavale struktuuriüksusele.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid (sõltumata valdkonnast) palume saata Pärnu linnavalitsuse üldaadressidele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Eriveoloa taotlus

eesti k

inglise k

 

Kaeveloa taotlus

PDF

 RTF

 

Kaevetööde tagatisraha arvestus

PDF 

RTF

 

Liikluskeelualasse sissesõidu taotlus

 

   

Taksoveo sõidukikaardi avaldus

 

 

Taksoveoloa avaldus

 

 

Taksoveo teenindajakaardi avaldus

 

   

Tasuta sõidu õiguse tõendi taotlus kahe- ja enamalapselise pere lastele õppeperioodiks

 RTF

 

Tasuta sõidu õiguse tõendi taotlus nelja- ja enamalapselise pere liikmetele

 RTF

 

Tasuta sõidu õiguse tõendi taotlus eestkoste all olevatele isikutele

 RTF

 

Teede ja tänavate sulgemise taotlus

PDF

 

 

Viivistasu otsuse vaie

PDF

RTF