Pärnu linna arengukava aastani 2025 (terviktekst, kehtiv kuni 31.12.2017)
Pärnu linna arengukava aastani 2025 (terviktekst, jõustub 01.01.2018)
- Kinnitatud Pärnu LInnavolikogu 15.09.2016 määrusega nr 16 
- Linna arenguvisioon ja -eesmärgid