Pärnu linna haridusvaldkonna arengukava 2013-2025
- Kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 20.12.2012 määrusega nr 38