Pärnu linna jäätmekava 2014-2018
- Kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 18.09.2014 määrusega nr 30
- Jäätmekava on „Pärnu linna arengukava aastani 2025“ osa (lisa nr 3)