Pärnu linna turismiarengukava 2008-2017 (Lisa 1Lisa 2)
- Kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 17. 04.2008 otsusega nr 29