- Pärnu Agenda 21 (säästvat arengut toetav tegevusplaan)