Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia aastani 2014-2020
- Kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 22.01.2015 otsusega mr 8