- Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava
- Kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 18.02.2016 otsusega nr 14