Teenused, toimingud

Sünni registreerimine
Surma registreerimine
Abielu sõlmimine
Abielu lahutamine
Abieluvõimetõendite väljastamine

Elukohatoimingud, elukoha registreerimine
Nime muutmine
Perekonnasündmuse dokumendid (registrisse sisestamine, tõendite väljastamine)
Rahvastikuregistri andmed(andmete kontrollimine, parandamine ning väljastamine)

 

Abivahendi vajajale
Asendus- ja järelhooldusteenus 
Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine täisealisele puudega isikule
Hooldusteenus hooldekodus (ööpäevaringne)
Koduteenus
Isikliku abistaja teenus
Päevahoiuteenus täisealistele erivajadustega inimestele
Sotsiaaltransport
Tugiteenused raske või sügava puudega lapsele
Tugiisikuteenus lastega peredele
Tugiisikuteenus täisealisele isikule
Viipekeele tõlketeenus

Eakatele (ööpäevaringne hooldamine ja põetamine, päevakeskus, koduhooldus, rehabilitatsioon)
Eluasemeteenus (munitsipaaleluruumide üürileandmine)
Ravikindlustamata isikute ravi eest tasumine
Töötutele (toimetulekuõpetus, aktiviseerimine, tööharjumuse taastamine, abistamine töö leidmisel)
Vältimatu sotsiaalabi (täiskasvanute varjupaik, päevakeskus, supiköök, vältimatu abi)

Tavanditeenused (surma registreerimine, matusetoetus, hauaplatsi taotlemine)
Nõustamine, abi