Avalduste, taotluste vormid

Arvutis täitmiseks laadige vorm alla ja salvestage, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-postiga. Vormi võite ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga või tuua linnavalitsuse infolauda. Väljaprinditud ja allkirjastatud dokumente palume skännituna mitte esitada. Edastama peab originaaldokumendi. 

Täidetud ja (digi)allkirjastatud vormid palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu või
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee

Ettevõtlustoetuse taotlus

 

XLS

 

Ettevõtlustoetuse kasutamise aruanne

 

XLS

 

Müügikoha laiendamine või paigaldamine

PDF

RTF

 

Reklaamiloa taotlus

PDF

RTF

 

Reklaamiloa muutmise taotlus

PDF

RTF

 

Reklaamimaksu deklaratsioon

 

RTF