Projektlaagri loa väljastamise kord
Noorsootöö seadus

Loa taotlemine projektlaagri korraldamiseks
Taotlus projektlaagri läbiviimiseks tuleb linnavalitsusele esitada vähemalt 30 päeva enne projektlaagri tegevuse alustamist. 

Taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
1) projektlaagri läbiviija nimi ja asukoht (elukoht)
2) projektlaagri läbiviimise täpne asukoht
3) projektlaagri eesmärk
4) projektlaagri päevakava
5) projektlaagri läbiviimise eest vastutava isiku nimi, isikukood ja elukoht
6) õigusaktides kehtestatud nõuetele vastavate projektlaagri juhataja ja kasvatajate kirjalikud nõusolekud ning dokumendid, mis võimaldavad nõuetele vastavust hinnata
7) andmed projektlaagri tegevuseks vajalike ruumide (hoonete), sisustuse ja maa-ala kohta ning õigusaktides kehtestatud nõuete olemasolul

* Tervisekaitseinspektsiooni ja Päästeameti tõendid ruumide (hoonete), sisustuse ja maa-ala vastavuse kohta tervisekaitse-, tuleohutus- ja päästealade nõuetele või majutus- või toitlustusteenust pakkuva ettevõtja tegevusloa koopia.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee

Lisainfo: 
Noorsoonõunik Reine Tapp, 444 8255, reine.tapp[at]lv.parnu.ee 
Huvi- ja alushariduse spetsialist Kadri Rebane, 444 8257, kadri.rebaneat[at]lv.parnu.ee