Sotsiaaltoetuste kord
Sotsiaaltoetuste suurused
- Toetuse suurus: 50 eurot

Esimesse klassi mineva lapse toetust makstakse Pärnu linna kooli esimesse klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale või perekonnas hooldajale. Toetuse taotleja ja kooli minev laps peavad olema lapse kooli minemise aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanikud.

Toetust on õigus saada ka juhul, kui laps ei asu õppima Pärnu linna kooli puudest tingitud erivajaduse tõttu või on Pärnumaa nõustamiskomisjoni või Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna poolt suunatud õppima väljaspool Pärnu linna asuvasse kooli.

Toetuse taotlemine
Toetuse saamiseks esitab lapse vanem, eestkostja või perekonnas hooldaja taotluse e-keskkonnas ARNO, mis on kasutusel ka lapse elukohajärgse kooli määramisel. Taotluse esitamiseks tuleb lapsevanemal end tuvastada ID-kaardi või mobiil-ID abil. Toetust hakatakse maksma pärast koolide õpilaste nimekirjade kinnitamist.

Toetusetaotlusi saab ARNOs esitada alates 2. maist
Taotlusi hakatakse menetlema pärast koolide nimekirjade kinnitamist, alates 11. septembrist ning väljamakseid hakatakse tegema alates 20. septembrist. 

Lisainfo: haridus- ja kultuuriosakond - 444 8260, linnavalitsus[at]lv.parnu.ee, arnoinfo[at]lv.parnu.ee