Hariduspreemiate määramise kord

Pärnu linna hariduspreemiate määramise eesmärgiks on tähtsustada õpetaja rolli, tunnustada Pärnu linna haridusasutusi, haridusjuhte ning teisi pedagoogilisi töötajaid ja isikuid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud Pärnu linna hariduselu.

Pärnu linna hariduspreemiaid antakse välja viies kategoorias:

1. hariduse aastapreemia - antakse füüsilisele ja juriidilisele isikule ning isikute ühendusele, kes oma tegevusega on saavutanud silmapaistvaid ja Pärnu linnale olulise tähtsusega tulemusi hariduse valdkonnas eelmise õppeaasta jooksul
2. aasta õpetaja preemia - antakse haridustöötajale, kes on eelmisel õppeaastal saavutanud väljapaistvaid töötulemusi haridusasutuse, Pärnu linna või üleriigilisel tasandil
3. aasta noore õpetaja preemia - antakse haridustöötajale, kes on eelmisel õppeaastal saavutanud väljapaistvaid töötulemusi haridusasutuse, Pärnu linna või üleriigilisel tasandil
4. aastate õpetaja preemia - antakse haridustöötajale, kes on aastate jooksul saavutanud väljapaistvaid töötulemusi haridusasutuse, Pärnu linna või üleriigilisel tasandil
5. aasta haridusjuhi preemia - antakse haridusjuhile, kes on eelmisel õppeaastal saavutanud väljapaistvaid töötulemusi hariduselu edendamisel haridusasutuse, Pärnu linna või üleriigilisel tasandil

Kandidaatide esitamine
Pärnu linna hariduspreemiate määramiseks võivad kandidaate esitada füüsilised ja juriidilised isikud ning isikute ühendused. Vabas vormis taotlus hariduspreemiate määramiseks tuleb esitada hiljemalt 15. septembriks.

Taotlus peab sisaldama:
1. preemia kategooriat
2. andmeid kandidaadi kohta
- üksikisiku puhul: kandidaadi ees- ja perekonnanimi, töökoht ja amet, töökogemus antud asutuses (võimalusel), kontaktandmed
- juriidilise isiku või isikute ühenduste puhul: nimi, aadress, kontakttelefon ja e-posti aadress
3. preemia määramise põhjendust ning kandidaadi tegevuse lühikirjeldust:
- tegevus haridusasutuse tasandil
- tegevus Pärnu linna tasandil
- tegevus ja tuntus üleriigilisel tasandil
- kandidaadi lühiiseloomustus, tema õpetamis- ja kasvatamiskreedo, täiendavad oskused ja harrastused jms
4. taotluse esitaja nime ja kontaktandmeid

Ettepanek saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee

Pärnu linna hariduspreemia saanule omistatakse tiitel ja määratakse rahaline preemia. Tunnustus antakse üle õpetajate päeva pidulikul üritusel.


Hariduse aastapreemia
2017 - Pernova Hariduskeskus
2016 - Pärnu Vanalinna Põhikool
2015 - Pärnu Kunstide Maja
2014 - Pärnu Mai Lasteaed
2013 - Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
2012 - Pärnu Kunstikool
2011 - Pärnu Lasteaed Päikesejänku
2010 - Anne Villsaar
2009 - Pärnu Kesklinna Lasteaed
2008 - Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium
2007 - Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

Aastate õpetaja
2017 - Maia Erm, Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpetaja
2016 - Lia ja Leo Viller, Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpetajad
2015 - Marja Tõnts, Pärnu Ülejõe Põhikooli õpetaja
2014 - Tiina Laur, Pärnu Muusikakooli õpetaja
2013 - Sirje Raudsik, Pärnu Raeküla Kooli õpetaja ja ringijuht
2012 - Tiiu Künnapas, Pärnu Raeküla Kooli muusikaõpetaja
2011 - Margit Tõhk, Pärnu Kesklinna Lasteaia õpetaja
2010 - Anne Urge, Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli loodusainete õpetaja
2009 - Elsa Fedtšenko, Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli matemaatika ja füüsika õpetaja
2008 - Inna Rõbakova, Pärnu Kesklinna Lasteaia õpetaja
2007 - Malle Shalda, Pärnu Vanalinna Põhikooli direktori asetäitjale õppe- ja kasvatusalal
2006 - Hilja Räni, Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
2005 - Randa Eglon, Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpetaja
2004 - Reet Ilves, Pärnu Hansagümnaasiumi algklasside õpetaja

Aasta haridusjuht
2017 - Külli Martinson, Pärnu Ülejõe Lasteaia direktor
2016 - Riho Alliksoo, Pärnu Tammsaare Kooli direktor 
2015 - Sirje Kessler, Pärnu Lasteaia Pillerpall direktor
2014 - Andres Laanemets, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi direktor
2013 - Silja Kikerpill, Pärnu Hansagümnaasiumi direktor
2012 - Mart Kuuskmann, Pärnu Ühisgümnaasiumi direktor
2011 - Elmo Joa, Pärnu Rääma Põhikooli direktor
2010 - Andres Laanemets, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi direktor
2009 - Silja Juurma, Pärnu Lasteaia Pöialpoiss juhataja
2008 - Tiina Ross, Pärnu Loodusmaja direktor
2007 - Karin Kurvits, Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor
2005 - Rein Eglon, Pärnu Koidula Gümnaasiumi direktor

Parim koolijuht
2004 - Urve Krause- Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli direktor

Aasta noor õpetaja
2017 - Toomas Jasmin, Pärnu Spordikooli treener-õpetaja
2015 - Kaili Miil, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi õpetaja
2014 - Siim Ruul, Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpetaja
2013 - Jaana Järv, Ülejõe Gümnaasiumi klassiõpetaja
2012 - Kriste Talving, Pärnu Vanalinna Põhikooli inglise keele õpetaja
2011 - Fred Rõigas, Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi õpetaja
2008 - Gert Köösel - Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi kunstiõpetuse- ja ajalooõpetaja
2005 - Katri Järg - Pärnu Hansagümnaasiumi õpetaja

Aasta õpetaja
2017 - Diana Veskimägi, Pärnu Vanalinna Põhikooli haridustehnoloog
2017 - Roman Vaik, Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpetaja
2017 - Kersti Kari, Pärnu Ülejõe Lasteaia liikumisõpetaja

2016 - Ele Jaanimägi, Pärnu Vanalinna Põhikooli õpetaja
2016 - Arina Galkin, Pärnu Rääma Põhikooli õpetaja
2016 - Kristina Paštšenko, Pärnu Lasteaia Trall õpetaja
2016 - Virve Lõhmus, Pärnu Lasteaia Trall õpetaja

2015 - Lemme Sulaoja, Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpetaja
2015 - Pille Õis, Pärnu Vanalinna Põhikooli õpetaja
2015 - Arvi Sommer, Pärnu Muusikakooli õpetaja

2014 - Luule Kustassoo, Pärnu Vene Gümnaasiumi õpetaja
2014 - Tiiu Vendel, Pärnu Mai Kooli õpetaja
2014 - Renata Marksalu, Pärnu Muusikakooli õpetaja

2013 - Katrin Hildunen-Alvela, Pärnu Kesklinna Lasteaia muusikaõpetaja
2013 - Tiiu Leibur, Pärnu Koidula Gümnaasiumi algklasside õpetaja
2013 - Kalle Viik, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja

2012 - Õnnela Kukk, Pärnu Ühisgümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
2012 - Kairi Kuusk, Pärnu Lasteaia Mai ja Pärnu Toimetulekukooli muusikaõpetaja
2012 - Reet Palm, Pärnu Spordiselts Kalev Spordikooli direktor

2011 - Astrid Viik, Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja õpetaja
2011 - Lia Viller, Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpetaja
2011 - Kaja Salumäe, Pärnu Raeküla Kooli õpetaja

2010 - Tiiu Maide - Pärnu Vanalinna Põhikooli algklasside õpetaja
2010 - Anu Kurm - Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli õpetaja ja haridustehnoloog
2010 - Endla Murd - Pärnu Kunstide Maja õpetaja

2009 - Milvi Talts - Pärnu Loodusmaja õpetaja
2009 - Katrin Vaiksalu - Pärnu Lasteaia Pöialpoiss liikumisõpetaja
2009 - Urmas Lekk - Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi bioloogia- ja geograafiaõpetaja

2008 - Arvo Press - Pärnu Koidula Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
2008 - Lia Viller - Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja
2008 - Annely Kuningas - Pärnu Kunstide Maja muusikaõpetaja

2007 - Tiiu Pärnits - Pärnu Raeküla Gümnaasiumi tantsuõpetaja-metoodik
2007 - Zenta Koppel - Pärnu Lasteaed Päikesejänku vanemõpetaja
2007 - Gerli Laur - Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi ladina keele õpetaja

2006 - Epp Pavelts - Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi ajalooõpetaja
2006 - Ege Juurikas - Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli eripedagoog
2006 - Kairi Kuusk - Pärnu Lasteaed Mai muusikaõpetaja

2005 - Marge Kurm - Pärnu Ühisgümnaasiumi õpetaja
2005 - Margarita Kask - Pärnu Lasteaed Mai õpetaja
2005 - Kalle Viik - Sütevaka Humanitaargümnaasiumi õpetaja

2004 - Evelin Saks - Pärnu Ühisgümnaasiumi keemia õpetaja

2003 - Kai Kõks - Koidula gümnaasiumi õpetaja
2003 - Reet Mikk - Rääma põhikooli õpetaja
2003 - Aino Osula - Kuninga tänava põhikooli asedirektor õppe- ja kasvatustöö alal
2003 - Reet Lillemaa - Pärnu Lasteaed Päikesejänku vanemõpetaja

2002 - Ene Oltre - Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi lauluõpetaja
2002 - Varje Tipp - Niidupargi Gümnaasiumi őpetaja-metoodik
2002 - Hilja Vainula - Pärnu Kesklinna Lasteaia muusikaõpetaja
2002 - Maimu Muttik - Ülejõe Gümnaasiumi muusikapedagoog, õpetaja-metoodik