Üldharidus

Pärnu linnas on 14 üldhariduskooli: 1 riigigümnaasium, 10 munitsipaalüldhariduskooli (3 gümnaasiumi ja 8 põhikooli) ja 3 eraüldhariduskooli (põhikoolid). Audru osavallas 3 (2 põhikooli ja 1 lasteaed-algkool), Paikuse osavallas 1 (põhikool) ja Tõstamaa osavallas 1 (keskkool) üldhariduskool.

» Üldhariduskoolid


Vastuvõtt põhikooli

- Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
- ARNO
- ARNO kasutusjuhend

Munitsipaalüldhariduskoolides tagatakse õppimisvõimalus neile õpilastele, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistri järgi on Pärnu linn. Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Pärnu linn. 

Lapsevanemal on võimalik valida kolme munitsipaalpõhikooli tüübi vahel:
» elukohajärgne põhikool (määratakse lapsele elukohajärgselt ARNO abil, lapsevanem ei pea taotlus esitama)
» ülelinnalise vastuvõtuga põhikool või kooli eriklass (avalduse alusel)
» ülelinnalise vastuvõtuga põhikool või klass hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastele (avalduse alusel)

ARNO-sse saab lapsevanem siseneda ID-kaardiga või mobiil-ID kasutades. Vanem näeb ainult oma lapse või laste andmeid.

Ranitsatoetus
ARNO-s saab esitada taotlusi esimesse klassi mineva lapse toetuse saamiseks. Toetuse taotleja ja kooli minev laps peavad olema lapse kooli minemise aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanikud. Toetusetaotlusi saab ARNOs esitada alates 2. maist. Loe lähemalt...


Haridusosakond

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Haridusnõunik
Katrin Markii
Suur-Sepa 16, kab 130
444 8254
katrin.markii[at]parnu.ee

Üldhariduse peaspetsialist
Virve Laube
Suur-Sepa 16, kab 160
444 8256
virve.laube[at]parnu.ee

 
Pärnu haridusteenuste süsteem
ARNO
444 8260
arnoinfo[at]parnu.ee 
LOGI SISSE