- Kalmistuseadus
- Kalmistute register HAUDI
- Pärnu linna kalmistute kasutamise eeskiri

- Hauaplatsi taotlemine ja kasutamine
Muinsuskaitsealustel kalmistutel hauaplatside hooldusjuhend
Hauaplatsid millele ei toimu pealematmist

Pärnu linna omandis või valduses olevad kalmistud on Alevi kalmistu, Metsakalmistu, Vana kalmistu, Vana-Pärnu kalmistu ja Tahkuranna vallas asuv Uulu kalmistu.

Alevi kalmistu, Vana kalmistu ja Vana-Pärnu kalmistu on muinsuskaitsealused kultuurimälestised, mille haldamisel ja kasutamisel tuleb arvestada lisaks eeskirjas sätestatule muinsuskaitseseadusest tulenevaid erisusi.


Alevi kalmistu
Riia mnt, Pärnu
Kalmistuvaht: 5373 2334
- Kalmistu andmed Maaregistris
- Kultuurimälestiste register
- Asukohakaart
- Hooldamata hauaplatside nimekiri

Pärnu Metsakalmistu
Videviku 6, Pärnu
Kalmistuvaht: 5334 0425
- Kalmistu andmed Maaregistris
- Asukohakaart
- Hooldamata hauaplatside nimekiri

Vana-Pärnu kalmistu
Haapsalu mnt, Pärnu
Kalmistuvaht: 5373 2334
- Kalmistu andmed Maaregistris
- Kultuurimälestiste register
- Asukohakaart
- Hooldamata hauaplatside nimekiri

Pärnu Vana kalmistu
Riia mnt, Pärnu
- Kalmistu andmed Maaregistris
- Kultuurimälestiste register
- Asukohakaart

Uulu kalmistu
Uulu küla, Tahkuranna vald, Pärnumaa 
Kalmistuvaht: 514 0262; 446 0731
- Asukohakaart
- Hooldamata hauaplatside nimekiri


Kalmude hooldustööd ja korrashoid

Pärnu Haldusteenused
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
443 3877; 5300 0550
info[at]haldusteenused
www.haldusteenused.ee

Heakorraspetsialist
Piret Unn
Suur-Sepa 16, kab 213
444 8309
piret.unn[at]parnu.ee