Pärnu linn müüb kirjalikul enampakkumisel Kuninga tn 26 asuva kinnistu (registriosa nr 371605)
- sihtotstarve: ärimaa 45%, elamumaa 40%, tootmismaa 15%
- pindala: 358 m2 (sellest 237 m2 on ehitiste alune maa ja 121 m2 muu maa)

- enampakkumise alghind: 145 000 (ükssada nelikümmend viis tuhat) eurot
- tagatisraha: 14 500 (neliteist tuhat viissada) eurot

Müügitingimused:
Pärnu Linnavolikogu 19.09.2013 otsus nr 69
- Pärnu Linnavalitsuse 13.03.2017 korraldus nr 138
Pärnu Linnavalitsuse 11.12.2017 korraldus nr 58
Täpsustav kuulutus, pakkumise esitamise tingimused

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 20. märtsil 2018 kell 13.00
Pärnu Linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa tn 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn). Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana „KUNINGA 26“ ja märge “Ümbriku avab linnavara komisjon 20.03.2018”. 

- Tagatisraha tasuda Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE701010220041193018 SEB Pangas või IBAN: EE712200221010612416 Swedbankis. 
- Tagatisraha peab olema arvelduskontole laekunud enne pakkumiste avamist.


Müügiobjekti kirjeldus
Kinnistu registriosa nr 371605, katastritunnus 62510:105:0001, sihtotstarve ärimaa 45%, elamumaa 40% ja tootmismaa 15%, pindala 358 m2, sellest 237 m2 on ehitiste alune maa ja 121 m2 muu maa. Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardi andmetel on kinnistul on mitmeid kitsendusi. Kinnistu on hoonestatud. Hooneregistri andmetel paiknevad kinnistul kauplus- elamu ja garaaž-alajaam. 

Hoonestuse andmed ehitisregistris.

Kauplus-elamu I korrusel paiknevate äriruumide kasutusse andmiseks sõlmitud lepingud on tähtajatud. Üks üürnikest on kirjalikult teatanud, et soovib üürilepingu lõpetada. Hoone II korrusel paiknevate eluruumide kasutusse andmiseks sõlmitud üürleping on tähtajatu, kuid kinnistu müügi korral antakse üürnikule eluruum munitsipaalomanduses olevate eluruumide hulgast ning eluruumide üürileping Kuninga tn 26 eluruumidele lõpetatakse. 

Kuninga 26 kasutusluba eluruumidele
Kuninga 26 kõrvalhoone kasutusluba
Kuninga 26 katastriüksuse plaan
Kuninga 26 maakatastri õiend
Kuninga 26 KRV

Eplikatsioon
Hoone plaan
Kõrvalhoone plaan
I korruse plaan
Keldrikorruse plaan
Katusekorruse plaan, lõige B-B ; lõige A-A

Asukoht
Kinnistu asub Pärnu vanalinnas. Kaugus linna ajalooliselt välja kujunenud peatänavast Rüütli tänavast on ca 70 meetrit. Kinnistu läheduses paiknevad Eliisabeti kirik, hotell Victoria.

Kinnistu asub Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal (mälestise registri number 27007).
Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaart
Kinnistu andmed Maaregistris

Maa-ameti kaardiserver
kuninga26kart

Linnavara peaspetsialist
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee
linnavara[at]parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)

Kuninga 26
Kuninga 26 3