Pärnu linn annab kirjalikul enampakkumisel kasutusse Pärnu rannapiirkonnas asuvad maa-alad 

Kasutusse andmise tingimused:
» Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse 15.02.2018 otsus nr 50 (asendiplaanid on otsuse lisadena)
» maa-alad antakse kasutusse 2018., 2019. ja 2020. aasta suveperioodiks (15. mai kuni 15. september)

1. Maa-ala Ranna pst kõnniteel
- katastriüksus Rannapark P2, katastritunnus 62512:042:0002 (asendiplaan)
- ligikaudne suurus: 40 m2
- kasutamise sihtotstarve: mehaaniliste jalgrataste laenutus
- pakkumise alghind: üürimäär 1000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- pakkumise tagatisraha: 500 eurot
Lepinguprojekt

2. Maa-ala koos kioskiga Ranna pst 1b kinnistul
- kioski ehitusalune pind: 2,5 m2 
- maa-ala: ligikaudne suurus 4 m2, kinnistu registriosa nr 1155705 (asendiplaan)
- kasutamise sihtotstarve: eesti etnograafiliste sugemetega ja Pärnu temaatikaga käsitöökaupade ja suveniiride jaemüük ning turismiinfo (sh linnakaartide jm infomaterjali) jagamine külastajatele
- pakkumise alghind: üürimäär 500 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- pakkumise tagatisraha: 500 eurot
- Lepinguprojekt

3. Maa-ala Ranna pst 1c kinnistul (laste mänguväljaku naabruses)
- maa-ala: ligikaudne suurus 250 m2, kinnistu registriosa nr 2720905 (asendiplaan)
- kasutamise sihtotstarve: minigolfi teenuse pakkumine
- pakkumise alghind: üürimäär 1600 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- pakkumise tagatisraha: 500 eurot
Lepinguprojekt

Pakkumised esitada hiljemalt 20. märtsil 2018 kell 13.00 
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa tn 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn).

» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana kirjutada „MAA-ALAD RANNAS“.
» Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval komisjoni töökoosolekul. 

Pakkumine peab sisaldama:
1. pakkuja nime, registri- või isikukoodi, asu- või elukohta ning panga arvelduskonto numbrit;
2. pakutavat üürimäära sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
3. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimustega;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumisele lisada:
» tegevuskava , mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, planeeritavate investeeringute suurust
» paigaldada soovitava kaubandusliku inventari vaated (pealt ja eest) koos kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide äranäitamisega.
» dokument tagatisraha tasumise kohta

Tagatisraha:
- tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
- tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse(te) tasu(de) osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse.
- tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale teatatud ajal ja kohas.

» Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel.
» Enampakkumised viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavaid maa-alasid tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (kabinet 215) ja arenguteenistuses (kabinet 414)

Informatsioon tööpäevadel telefonidel 444 8363, 444 8310, 524 8935 või e-postil linnavara[at]parnu.ee

Ettevõtluse spetsialist
Sten Suurmäe
Suur-Sepa 16, kab 414
444 8363
sten.suurmae[at]parnu.ee

Linnavara peaspetsialist
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee
linnavara[at]parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)