Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse müügikioskid koos maa-alaga toitlustusteenuse osutamiseks. 

Kasutusse andmise tingimused:
» Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse 08.02.2018 otsus nr 42
» müügikioskid ja maa-alad antakse kasutusse 2018., 2019. ja 2020. aasta suveperioodiks (15. mai kuni 15. september)
» kasutuslepingu kestvus: aprill 2018 kuni 30. september 2020

1. Müügikiosk koos maa-alaga Rannapromenaadi jalgteel Kuuse tänava mõttelisel pikendusel
- kisoki üldpind: 6,5 m2 (ehitisregistrikood 120303281) (kioski plaan)
- maa-ala: 28 m2, katastriüksus Kesklinna rand, katastritunnus 62512:011:0001 (asendiplaan)
- kasutamise sihtotstarve: toitlustusteenuse osutamine ning toitlustuskoha tarbeks laudade/toolide ja päikesevarjude paigaldamine
- pakkumise alghind: üürimäär 1500 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- pakkumise tagatisraha: 1000 eurot

2. Müügikiosk koos maa-alaga ja WC Rannapromenaadi jalgteel Kuuse tänava mõttelisel pikendusel
- kioski üldpind: 11,8 m2 (ehitisregistrikood 120303281), sh WC (ehitisregistrikood 120303286) (kioski plaan)
- maa-ala: 45 m2, katastriüksus Kesklinna rand, katastritunnus 62512:011:0001 (asendiplaan)
- kasutamise sihtotstarve: toitlustusteenuse osutamine, toitlustuskoha tarbeks laudade/toolide ja päikesevarjude paigaldamine ning tasuta WC-teenuse pakkumine
- pakkumise alghind: üürimäär 1800 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- pakkumise tagatisraha: 1000 eurot

3. Müügikiosk "Hiina maja" koos maa-alaga Pärnu rannas laste mänguväljakul
- kioski üldpind: 7,1 m2 (ehitisregistrikood 103051449)
- maa-ala: 110 m2, Ranna pst 1c kinnistu, registriosa nr 2720905 (asendiplaan)
- kasutamise sihtotstarve: toitlustusteenuse osutamine (ilma alkohoolsete jookideta) ning toitlustuskoha tarbeks laudade/toolide ja päikesevarjude paigaldamine
- pakkumise alghind: üürimäär 2000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- pakkumise tagatisraha: 1000 eurot
- Lepinguprojekt

4. Müügikiosk koos maa-alaga Rannapromenaadi jalgteel Side tänava mõttelisel pikendusel
- kioski üldpind: 22,35 m2 (linnavararegistri nr 10060) (kioski plaan)
- maa-ala: 40 m2, katastriüksus Kesklinna rand, katastritunnus 62512:011:0001 (asendiplaan)
- kasutamise sihtotstarve: toitlustusteenuse osutamine ning toitlustuskoha tarbeks laudade/toolide ja päikesevarjude paigaldamine
- pakkumise alghind: üürimäär 1500 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- pakkumise tagatisraha: 1000 eurot

5. Müügikiosk koos maa-alaga Rannapromenaadi jalgteel Side tänava mõttelisel pikendusel
- kioski üldpind: 20,85 m2 (linnavararegistri nr 10060) (kioski plaan)
- maa-ala: 40 m2, katastriüksus Kesklinna rand, katastritunnus 62512:011:0001 (asendiplaan)
- kasutamise sihtotstarve: toitlustusteenuse osutamine ning toitlustuskoha tarbeks laudade/toolide ja päikesevarjude paigaldamine
- pakkumise alghind: üürimäär 1500 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- pakkumise tagatisraha: 1000 eurot

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 5. märtsil 2018 kell 14.00 
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa tn 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn).
» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana kirjutada „SUVEKAUBANDUS“.
» Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval komisjoni töökoosolekul. 

Pakkumine peab sisaldama:
1. pakkuja nime, registri- või isikukoodi, asu- või elukohta ning panga arvelduskonto numbrit;
2. pakutavat üürimäära sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
3. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimustega;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumisele lisada:
» tegevuskava , mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, planeeritavate investeeringute suurust 
» paigaldada soovitava kaubandusliku inventari vaated (pealt ja eest) koos kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide äranäitamisega.
» dokument tagatisraha tasumise kohta

Tagatisraha:
- tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
- tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse(te) tasu(de) osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse.
- tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale teatatud ajal ja kohas.

» Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel.
» Enampakkumised viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavaid maa-alasid tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (kabinet 215) ja arenguteenistuses (kabinet 414)

Informatsioon tööpäevadel telefonidel 444 8363, 444 8310, 524 8935 või e-postil linnavara[at]parnu.ee

Ettevõtluse spetsialist
Sten Suurmäe
Suur-Sepa 16, kab 414
444 8363
sten.suurmae[at]parnu.ee

Linnavara peaspetsialist
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee
linnavara[at]parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)