Sihtasutused
Mittetulundusühingud
Äriühingud

Pärnu linna poolt sihtasutuses ja mittetulundusühingus osalemise kord (Pärnu Linnavolikogu 19.04.2007 määrus nr 9)
Pärnu linna poolt äriühingus osalemise kord (Pärnu Linnavolikogu 20.04.2006 määrus nr 19)
Nõukogu liikmete ja esimeeste tasu suuruse määramine
(Pärnu Linnavalitsuse 10.02.2014 korraldus nr 80)
Palgaandmed