Avalduste, taotluste vormid

Arvutis täitmiseks laadige vorm alla ja salvestage, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-postiga. Vormi võite ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga või tuua linnavalitsuse infolauda. Väljaprinditud ja allkirjastatud dokumente palume skännituna mitte esitada. Edastama peab originaaldokumendi. 

Seoses 1. jaanurist 2018 toimunud struktuurimuutustega võib vormidel esineda endiste osakondade/teenistuste nimetusi
Vormides vajalike paranduste sisseviimisega läeb aega. Vormid on jagatud valdkonniti ja seotud vastava valdkonna struktuuriüksusega. Nt varem kuulusid haridus, kultuur ja sport Haridus- ja kultuuriosakonna (HKO) alla ning taotlused tuli esitada HKO-le. Uuest aastast on haridusosakond ja kultuuri- ja sporditeenistus eraldiseisvad ning dokumendid jms tuleb esitada vastavale struktuuriüksusele.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid (sõltumata valdkonnast) palume saata Pärnu linnavalitsuse üldaadressidele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Pärnu linn

     

Avalike ürituste korraldamise taotlus

 

 

Kultuuriprojektide toetuse taotlus

 

 

Kultuuriprojektide toetuse kasutamise aruanne

PDF

RTF

 

Kultuurikeskuste tegevustoetuse taotlus

PDF 

RTF

 

Kultuurikeskuste tegevustoetuse kasutamise aruanne

PDF

RTF

 

Kultuuriühingute tegevustoetuse taotlus

PDF 

RTF

 

- Lisa 1. Andmed kollektiivi kohta

PDF 

RTF

 

- LIsa 2. Kollektiivi nimekiri 

PDF 

RTF

 

Kultuuriühingute tegevustoetuse aruanne

 

Loomestipendiumi taotlus      
Loomestipendiumi kasutamise aruanne      

Sporditegevuse toetuse taotlus

PDF

RTF 

 

Sporditegevuse toetuse kasutamise aruanne

PDF 

RTF

 

Spordiprojektide toetuse taotlus

PDF

RTF

 

Spordiprojektide toetuse kasutamise aruanne

PDF 

RTF

 


Audru osavald

     

Vabaühenduste projektitoetuse taotlus

     

- Lisa - Projektitoetuse eelarve 

.RTF 

.XLS

 

Vabaühenduste projektitoetuse kasutamise aruanne

     

Vabaühenduste tegevustoetuse taotlus

     

Vabaühenduste tegevustoetuse kasutamise aruanne

     


Paikuse osavald

     

Kultuurirahastu projektitoetuse taotlus juriidilisele isikule

PDF

RTF

 

Kultuurirahastu projektitoetuse taotlus eraisikule

PDF

RTF

 

Kultuurirahastu projektitoetuse kasutamise aruanne

PDF

RTF

 

Kultuurirahastu projektitoetuse leping

PDF

RTF

 

Sporditegevuse toetuse taotlus

     

Sporditegevuse oetuse kasutamise aruanne