88306 Ahaste küla, Pärnu linn
Aruvälja Külakeskuses
446 0458
aruvalja[at]pkr.ee

Avatud:
E, T, K: 10.30-16.30
P: 10.30 -14.30

Direktor: Malle Kiis

On Pärnu Keskraamatukogu haruraamatukogu alates 1. maist 2018
» Pärnu Keskraamatukogu
»Pärnu Keskraamatukogu põhimäärus 


Aruv2lja kylakeskus