Toetused

Sporditegevuse toetamise kord
- Sporditegevuse toetamise pearaha arvestamise alused
Treenerite tasustamise toetuse arvestamise alused

-
Sporditegevuse toetuse taotlus .pdf ; .rtf
- Sporditegevuse toetuse kasutamise aruanne .pdf.rtf

Sporditegevuse toetust antakse Pärnu linnas tegutsevatele ja asuvatele spordiklubidele.

Sporditegevuse toetuse eesmärgiks on:
 1) laste ja noorte kehaline arendamine;
 2) klubilise sporditegevuse propageerimine;
 3) spordimeisterlikkuse tõstmine;
 4) treenerite motiveerimine;
 5) spordirajatiste korrashoidmine;
 6) soodsate tingimuste loomine spordiks ja liikumisharrastuseks;
 7) spordiala propageerimine;
 8) Pärnu linna sportlaste edukas esinemine tiitlivõistlustel;
 9) Pärnu linna pallimängu võistkondade ja sõudepaatkondade edukas esinemine üleriigilistes meistrisarjades ja rahvusvahelistel võistlustel;
 10) Pärnu meistrivõistluste tasemel korraldamine;
 11) Pärnu linna spordimaine tõstmine.

Sporditegevuse toetused on:
1) treenerite tasustamise toetus;
 2) spordiehitiste majandamistoetus;
 3) spordiehitiste ja -rajatiste toetus rendikulude katmiseks;
 4) pearaha;
 5) esindusvõistkondade toetus;
 6) meistrivõistluste korraldustoetus.

Taotluste esitamine ja aruandlus
- Taotlused järgmise aasta kohta tuleb esitada haridus- ja kultuuriosakonnale 10. oktoobriks.
- Aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada hiljemalt toetuse saamise aastale järgneva aasta 20 jaanuariks.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee

Eraldatud toetused
23. jaanuar 2017
5. detsember 2016
30. mai 2016
8. veebruar 2016


Lisainfo: haridus- ja kultuuriosakond - 444 8240, linnavalitsus[at]lv.parnu.ee