Pane tähele!

Kultuuriprojetide toetus (taotluste esitamine kuni 01.10.17)
Kultuuriühingute ja avatud kultuurikeskuste tegevustoetus (taotluste esitamine kuni 05.10.17)
Sporditegevuse toetus (taotluste esitamine kuni 10.10.17)
Spordiprojektide toetus (taotluste esitamine kuni 01.11.17)

Toetused

Sporditegevuse toetamise kord
- Sporditegevuse toetamise pearaha arvestamise alused

-
Sporditegevuse toetuse taotlus .pdf ; .rtf
- Sporditegevuse toetuse kasutamise aruanne .pdf.rtf

Sporditegevuse toetust antakse Pärnu linnas tegutsevatele ja asuvatele spordiklubidele.

Sporditegevuse toetuse eesmärgiks on:
 1) laste ja noorte kehaline arendamine;
 2) klubilise sporditegevuse propageerimine;
 3) spordimeisterlikkuse tõstmine;
 4) treenerite motiveerimine;
 5) spordirajatiste korrashoidmine;
 6) soodsate tingimuste loomine spordiks ja liikumisharrastuseks;
 7) spordiala propageerimine;
 8) Pärnu linna sportlaste edukas esinemine tiitlivõistlustel;
 9) Pärnu linna pallimängu võistkondade ja sõudepaatkondade edukas esinemine üleriigilistes meistrisarjades ja rahvusvahelistel võistlustel;
 10) Pärnu meistrivõistluste tasemel korraldamine;
 11) Pärnu linna spordimaine tõstmine.

Sporditegevuse toetused on:
1) treenerite tasustamise toetus;
 2) spordiehitiste majandamistoetus;
 3) spordiehitiste ja -rajatiste toetus rendikulude katmiseks;
 4) pearaha;
 5) esindusvõistkondade toetus;
 6) meistrivõistluste korraldustoetus.

Taotluste esitamine ja aruandlus
- Taotlused järgmise aasta kohta tuleb esitada haridus- ja kultuuriosakonnale 10. oktoobriks.
- Aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada hiljemalt toetuse saamise aastale järgneva aasta 20 jaanuariks.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee

Eraldatud toetused
23. jaanuar 2017
5. detsember 2016
30. mai 2016
8. veebruar 2016


Lisainfo: haridus- ja kultuuriosakond - 444 8240, linnavalitsus[at]lv.parnu.ee