» Paikuse Kultuurirahastu toetuste määramise kord
» Projektitoetuse taotlus juriidilisele isikule
» Projektitoetuse taotlus eraisikule
» Projektitoetuse leping
» Projektitoetuse kasutamise aruanne

NB! Toetusetaotlusi saab esitada 15. veebruarini 2018

Kultuurirahastu eelistab ja toetab osavallas toimuvaid projektipõhiseid üritusi:
 1) mille tegevus toimub Paikuse kultuuriruumis;
 2) mille tegevuse tulemus jääb Paikuse kultuuriruumi;
 3) tegijat, kes tegutseb Paikuse kultuuriruumis;
 4) konkreetseid projekte versus tegevustoetus;
 5) laiemale avalikkusele suunatust.

» Kultuurirahastu jagab toetusi neli korda aastas.
» Kultuurirahastust toetuse saamiseks tuleb kultuurirahastu ekspertgrupile esitada vormikohane taotlus 
» Toetusetaotluste esitamise tähtajad on 15. veebruar, 15. mai, 15. august ja 15. november
» Aruanne tuleb esitada ühe kuu jooksul viimasest projekti kulust arvates (kui lepingus ei ole sätestatud teisiti)


Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Kultuuri- ja sporditeenistus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
444 8240
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kultuuritöö vanemspetsialist
Katrin Kukk
Suur-Sepa 16, kab 147
444 8240
katrin.kukk[at]parnu.ee