NB! Toetusetaotulsi saab esitada 1. oktoobrini 2018

» Seni kehtinud sporditegevuse toetamise korra järgi saab toetust taotleda käesoleval aastal ning menetletakse juba esitatud toetusetaotlusi
» 2019. aastast saab toetusi taotleda vastvalt Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse andmise korrale

- Toetusetaotlus
- Toetuse kasutamise aruanne

» Toetust makstakse Paikuse osavallas tegutsevatele ja asuvatele spordiklubidele sporditegevuse korraldamiseks
» Toetust on spordiklubil õigustaotleda alates teisest tegevusaastast
» Toetus eraldatakse spordiklubile sihtotstarbeliselt ja määratakse üheks kalendriaastaks

Sporditegevuse toetused on:
 1) treenerite tasustamise toetus;
 2) spordiehitiste majandamistoetus;
 3) pearaha;
 4) spordiürituse korraldustoetus.

Toetuse taotlemine ja aruandlus
» Taotlus järgmise kalendriaasta kohta tuleb esitada Spordikeskusele hiljemalt 1. oktoobriks.


Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) taotleja andmed;
 2) taotletava summa jaotus toetuste liikide kaupa;
 3) taotletava toetuse suurus kokku;
 4) taotleja järgmise aasta eelarve;
 5) võistluste kalenderplaan;
 6) andmed treeningrühmade kohta;
 7) liikmete nimekiri;
 8) andmed õppetasudest ja liikmemaksudest.


Paikuse spordikeskus

Paide mnt 19, Paikuse
445 3392
info[at]paikusespordikeskus.ee

Kultuuri- ja sporditeenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8240
linnavalitsus[at]parnu.ee