Pärnu linna-, lähi- ja maakonnaliinidel korraldab ühistransporti
MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK)
info[at]pytk.ee
http://pytk.ee/

Pärnu bussijaam
Pikk 13, 80011 Pärnu
Ootesaal on avatud E-P 06.30-21.00
Piletikassad on avatud E-P 06.30-20.30

17018 Bussijaama ja ühistranspordikeskuse infotelefon 
12550 Üle-eestiline bussiinfo 

Pärnu linnaliinide piletisüsteemi/bussikaardi info ja kasutajatugi
611 8000 (24 tundi, tasuta) 
info[at]pilet.ee
https://parnu.pilet.ee/

Pärnu linnaliinide info (sõiduplaanid, liinihäired, kaotatud/leitud/bussi unustatud asjad jms)
449 9060 (SEBE Pärnu dispetšer) 
parnuinfo[at]sebe.ee
http://www.sebe.ee/


Sõiduplaanid 
(tpilet.ee)
Sõiduplaanid (peatus.ee)


Linnaliinide sõidupiletid 

Pärnu linnaliinidel ja lähiliinidel (nr 39, 40 Sindi ja nr 57 Sauga) kehtib elektrooniline piletisüsteem
Linnaliinide sõidupileti hinnad ja sõidusoodustused 
- Sõidusoodustuse tõendamise täpsustatud nõuded
- Sõidusoodustused

- Iseteenindus (sõiduplaanid, piletite ost ja raha laadimine kaardile, klienditugi jms)
Peatuste läbimisajad linnaliinidel (PÜTK)
Bussikaarti tutvustav voldik

Elektrooniline sõidupilet ja bussikaart
(1) Elektrooniline sõidupilet on elektroonilise piletisüsteemi kontol hoitav sõiduõigus.
(2) Elektroonilise sõidupileti tõendamiseks kasutatakse isikustatud või isikustamata kontaktivabalt loetavat andmekandjat, näiteks ühiskaarti, elektroonilist õpilaspiletit, kleepsu vms.
(3) Bussikaart ei ole sõidupilet. Bussikaart on võti elektroonilise piletisüsteemi kontole.
(4) Elektroonilise piletisüsteemi kontole saab laadida raha, osta sõidupileti ning aktiveerida sellel sõidusoodustuse. Elektroonilise piletisüsteemi kontoga võib olla seotud mitu bussikaarti.
(5) Sõidusoodustuse kasutamiseks peab bussikaart olema isikustatud. Isikustamine tähendab bussikaardi sidumist konkreetse isiku andmetega. Isikustatud saab olla üks bussikaart.
(6) Sõiduõiguse omandamiseks või kasutamiseks tuleb igakordselt bussi sisenedes sõit bussikaardi abil validaatoris registreerida (valideerida) või osta bussijuhilt ühe sõidu pilet.

Bussikaarti ei pea omama ja sõitu ei pea registreerima:
1) isikud, kellel on ühistranspordiseaduse järgne tasuta sõidu õigus;
2) puudega kuni 18-aastane laps ja tema saatja;
3) sügava puudega isiku saatja;
4) kaitseväe ajateenija.

Sõidusoodustuste andmine ja tõendamine
(1) Sõidusoodustuse andmine toimub registrite põhiselt bussikaardi isikustamise käigus.
(2) Kui isikustatud bussikaardile ei ole kantud isiku nime ja sünniaega või isikukoodi ning fotot, tuleb sõidusoodustuse tõendamiseks esitada lisaks isikut tõendav dokument. Seda ei pea tegema ilmselgelt alla 14-aastane laps.
Vaata lisaks: Sõidusoodustused

Sõidupiletite liigid
(1) Ühe sõidu pilet on bussijuhi käest ostetud pilet, mis annab ühe sõidu õiguse samas ühissõidukis kuni lõpp-peatuseni.
(2) Tunnipilet aktiveerub valideerimise hetkel ja kehtib piiramatu arvu sõidukordi kuni viimase valideeritud sõidu lõpuni. Esimese ja viimase valideerimise ajavahe võib olla kuni 60 minutit.
(3) Päevapilet kehtib ühel päeval. Päevapiletit ei saa eraldi osta, vaid see tekib virtuaalselt parima hinna arvutamise põhimõttel. Elektrooniline piletisüsteem registreerib pärast 2 eurot ületavat piletite ostu ühes päevas päevapileti ja kannab ülejäänud raha päeva lõpuks elektroonilise piletisüsteemi kontole tagasi.
(4) Viie päeva pilet kehtib viiel järjestikusel päeval. Viie päeva piletit ei saa eraldi osta, vaid see tekib virtuaalselt parima hinna arvutamise põhimõttel. Elektrooniline piletisüsteem registreerib pärast 5 eurot ületavat piletite ostu viiel järjestikusel päeval viie päeva pileti ja kannab ülejäänud raha päeva lõpuks elektroonilise piletisüsteemi kontole tagasi.
(5) Kolmekümne päeva pilet kehtib 30 järjestikuse päeva jooksul alates ostja poolt ostmisel määratud päevast.
(6) Lisaks bussikaardi omaniku sõidupiletile on elektroonilise piletisüsteemi kontole võimalik osta tunnipileteid kuni 5 kaasreisijale, mis juhul parima hinna arvestust päevapiletini ja viie päeva piletini ei toimu.

Hinnad

bussikaart

2.00 

tunnipilet  

0.64 

tunnipilet õpilasele, üliõpilasele, pensionärile, keskmise või raske puudega 18-aastasele ja vanemale isikule ja puuduva töövõimega isikule õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele 

0.32 

ühe sõidu pilet bussijuhilt

1.00 

päevapilet 

2.00 

viie päeva pilet

5.00 

kolmekümne päeva pilet

14.06 

kolmekümne päeva pilet õpilastele ja keskmise või raske puudega 18-aastastele ja vanematele isikutele 

5.11 

kolmekümne päeva pilet üliõpilastele ja pensionäridele ja puuduva töövõimega isikule 

6.39 
17018

Bussijaama ja
ühistranspordikeskuse
infotelefon 

 ISETEENINDUS
Parnu bussikaartparnu.pilet.ee

Pärnu linna ühistranspordikaart
yhistranspordikaart2017 2