Pärnu linnaliinid
Pärnu linnas korraldab ühistransporti MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK)
Akadeemia 2, 80010 Pärnu 
447 9725 ; info[at]pytk.ee

Pärnu linnaümbruse ja linnalähiliinid

Pärnu linnaümbruse ja linnalähiliine teenindab AS ATKO Bussiliinid Pärnu osakond
Videviku 7, 80042 Pärnu
Dispetšer/info: 442 4096
Sõiduplaanid (peatus.ee)

Pärnu bussijaam
Ringi 3, 80011 Pärnu
Bussijaama kassad on avatud: E-P 06.30-19.30
Üle-eestiline bussiinfo 12550
Sõiduplaanid (tpilet.ee)
Sõiduplaanid (peatus.ee)


Pärnu linnaliinidel ja linnalähiliinidel (nr 39, 40 Sindi ja nr 57 Sauga) kehtib elektrooniline piletisüsteem
Linnaliinide sõidupileti hinnad ja sõidusoodustused 
- Sõidusoodustuse tõendamise täpsustatud nõuded
- Sõidusoodustused

- Iseteenindus (sõiduplaanid, piletite ost ja raha laadimine kaardile, klienditugi jms)
Peatuste läbimisajad linnaliinidel (PÜTK)
Bussikaarti tutvustav voldik

Elektrooniline sõidupilet ja bussikaart
(1) Elektrooniline sõidupilet on elektroonilise piletisüsteemi kontol hoitav sõiduõigus.
(2) Elektroonilise sõidupileti tõendamiseks kasutatakse isikustatud või isikustamata kontaktivabalt loetavat andmekandjat, näiteks ühiskaarti, elektroonilist õpilaspiletit, kleepsu vms.
(3) Bussikaart ei ole sõidupilet. Bussikaart on võti elektroonilise piletisüsteemi kontole.
(4) Elektroonilise piletisüsteemi kontole saab laadida raha, osta sõidupileti ning aktiveerida sellel sõidusoodustuse. Elektroonilise piletisüsteemi kontoga võib olla seotud mitu bussikaarti.
(5) Sõidusoodustuse kasutamiseks peab bussikaart olema isikustatud. Isikustamine tähendab bussikaardi sidumist konkreetse isiku andmetega. Isikustatud saab olla üks bussikaart.
(6) Sõiduõiguse omandamiseks või kasutamiseks tuleb igakordselt bussi sisenedes sõit bussikaardi abil validaatoris registreerida (valideerida) või osta bussijuhilt ühe sõidu pilet.

Bussikaarti ei pea omama ja sõitu ei pea registreerima:
1) isikud, kellel on ühistranspordiseaduse järgne tasuta sõidu õigus;
2) puudega kuni 18-aastane laps ja tema saatja;
3) sügava puudega isiku saatja;
4) kaitseväe ajateenija.

Sõidusoodustuste andmine ja tõendamine
(1) Sõidusoodustuse andmine toimub registrite põhiselt bussikaardi isikustamise käigus.
(2) Kui isikustatud bussikaardile ei ole kantud isiku nime ja sünniaega või isikukoodi ning fotot, tuleb sõidusoodustuse tõendamiseks esitada lisaks isikut tõendav dokument. Seda ei pea tegema ilmselgelt alla 14-aastane laps.
Vaata lisaks: Sõidusoodustused

Sõidupiletite liigid
(1) Ühe sõidu pilet on bussijuhi käest ostetud pilet, mis annab ühe sõidu õiguse samas ühissõidukis kuni lõpp-peatuseni.
(2) Tunnipilet aktiveerub valideerimise hetkel ja kehtib piiramatu arvu sõidukordi kuni viimase valideeritud sõidu lõpuni. Esimese ja viimase valideerimise ajavahe võib olla kuni 60 minutit.
(3) Päevapilet kehtib ühel päeval. Päevapiletit ei saa eraldi osta, vaid see tekib virtuaalselt parima hinna arvutamise põhimõttel. Elektrooniline piletisüsteem registreerib pärast 2 eurot ületavat piletite ostu ühes päevas päevapileti ja kannab ülejäänud raha päeva lõpuks elektroonilise piletisüsteemi kontole tagasi.
(4) Viie päeva pilet kehtib viiel järjestikusel päeval. Viie päeva piletit ei saa eraldi osta, vaid see tekib virtuaalselt parima hinna arvutamise põhimõttel. Elektrooniline piletisüsteem registreerib pärast 5 eurot ületavat piletite ostu viiel järjestikusel päeval viie päeva pileti ja kannab ülejäänud raha päeva lõpuks elektroonilise piletisüsteemi kontole tagasi.
(5) Kolmekümne päeva pilet kehtib 30 järjestikuse päeva jooksul alates ostja poolt ostmisel määratud päevast.
(6) Lisaks bussikaardi omaniku sõidupiletile on elektroonilise piletisüsteemi kontole võimalik osta tunnipileteid kuni 5 kaasreisijale, mis juhul parima hinna arvestust päevapiletini ja viie päeva piletini ei toimu.

Hinnad

bussikaart

2.00 

tunnipilet  

0.64 

tunnipilet õpilasele, üliõpilasele, pensionärile, keskmise või raske puudega 18-aastasele ja vanemale isikule ja puuduva töövõimega isikule õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele 

0.32 

ühe sõidu pilet bussijuhilt

1.00 

päevapilet 

2.00 

viie päeva pilet

5.00 

kolmekümne päeva pilet

14.06 

kolmekümne päeva pilet õpilastele ja keskmise või raske puudega 18-aastastele ja vanematele isikutele 

5.11 

kolmekümne päeva pilet üliõpilastele ja pensionäridele ja puuduva töövõimega isikule 

6.39 
 ISETEENINDUS
Parnu bussikaartparnu.pilet.ee


Linnaliinide piletiinfo

611 8000
info[at]pilet.ee
https://parnu.pilet.ee/


Linnaliinide info
(ja bussi unustatud asjad)
449 9060 
parnuinfo[at]sebe.ee
http://eestibuss.ee/


Pärnumaa
Ühistranspordikeskus
1708
info[at]pytk.ee
http://pytk.ee/


Üle-eestiline bussinfo
12550

Pärnu linna ühistranspordikaart
yhistranspordikaart2017 2