Arengukava aastani 2035 ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2023
Pärnu Linnavalitsus kiitis heaks ning suunas avalikustamisele „Pärnu linna arengukava aastani 2035“ ning "Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2023"

Tutvu, mõtle kaasa, tee ettepanekuid:

» Arengukava (.pdf)
» Eelarvestrateegia (.pdf)

Avalik väljapanek toimub 14. augustini 2018
Lisaks Pärnu linna veebilehele saab arengukavaga ja eelarvestrateegiaga tutvuda 
» Pärnu linnavalitsuse I korruse saalis nr 103 (Suur-Sepa 16)
» Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7)
» Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11)
» Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2)
Linnavalitsus ja osavallakeskused on avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Ettepanekuid saab esitada 14. augusti kella 17.00-ni

Kirjalikke täiendus- ja parandusettepanekuid võib esitada kogu väljapaneku kestel kohapeal või saata need linnavalitsusele aadressil:
» Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
» linnavalitsus[at]parnu.ee

Avalik arutelu toimub 15. augustil 2018 kell 16.00

Pärnu Keskraamatukogus (Akadeemia 3)

Lisainfo:
» arengukava - linnaarengu peaspetsialist Merle Mägi, 444 8362, merle.magi[at]parnu.ee
» eelarvestrateegia - finantsjuht-teenistuse juhataja, Eve Vihmaru,  444 8282, eve.vihmaru[at]parnu.ee