Are valla, Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemise rahvaküsitlus

Küsimusele "Kas toetate Are valla, Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemist üheks koghaliku omavalitsuse üksuseks?"
sai vastata elanike küsitlusel, mis toimus 2.-4. ja 6. novembril 2016. 

Küsitluses osalemiseks oli kaks võimalust - hääletada elektrooniliselt või minna küsitluspunkti ja märkida arvamus küsitluslehele. Arvamust said avaldada need, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linn ja kes on küsitluses osalemise päeval vähemalt 16-aastased.

Kokku osales küsitluses 345 pärnakat, neist 161 ütles ühinemisele JAH, ühinemist ei toetanud 184. 

Pärnu linna küsitluse korraldamise komisjoni protokollid
04.11.2016 06.11.2016
Lõplikud küsitlustulemused Pärnu linnas 
Küsitluse tulemuste kinnitamine (Pärnu Linnavaolikogu 17.11.2016 otsus nr 95) 

Kõik tulemused:
Are vallas  poolt  86  ja vastu 52
Audru vallas poolt 90 ja vastu 386
Paikuse vallas poolt 61 ja vastu 182
Pärnu linnas poolt 161 ja vastu 184
Tõstamaa vallas poolt 35 ja vastu 358

Loe lisaks:
- Rahvaküsitlus
Ühinemisläbirääkimised ja ühinemislepingu eelnõu
- Küsitluses osalemine (Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määrus nr 87, § 7-10)