Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. 

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


Projekti nimi: Olev Siinmaa 130. sünniaastapäevale pühendatud konverents ja näitus
Projekti kood: S03-62/0171 ja S03-63/0254

Projekti rahastamine: Eesti Kultuurkapital (toetus eraldati Eesti Kultuurkapitali kahe erineva sihtstipendiumiga)
Toetussumma: 2000 EUR
Omafinantseering: 2250 EUR
Projekti kogumaksumus: 4250 EUR

Projektijuht: Karri Tiigisoon
Projekti elluviimise aeg: 6.06.2011–30 04.2012
Projekti eesmärk: Aastatel 1925–1944 Pärnu linnaarhitektina töötanud Olev Siinmaa loomingu väärtustamine ja inimeste teadlikkuse tõstmine antud teema osas.

Projektist
Pärnu tähistas 2011. aastal 130 aasta möödumist tuntud linnaarhitekti Olev Siinmaa sünnist. Seoses sellega korraldas Pärnu Linnavalitsus koostöös Eesti Arhitektuurimuuseumiga O. Siinmaa meenutamiseks ning tema elu ja loomingu tutvustamiseks konverentsi ning sellega kaasneva näituse. Konverents toimus 11.11.2011 uues Pärnu Muuseumi näitusesaalis Aida tn 3. Konverentsi korraldamist toetas Eesti Kultuurkapital.

Konverentsist võttis osa üle 120 inimese. Toimus 6 ettekannet ning näituse avamine. Ettekannetega esinesid Pärnu linnaarhitekt Karri Tiigisoon, arhitekt Jaak Huimerind, Lõuna 2a villa omanik Viljo Vettik, kunstiteaduse magistrant Annika Toots, Eesti Kunstiakadeemia professor Mart Kalm, Eesti Kunstiakadeemia teadur Epp Lankots, arhitektuuriajaloolane Triin Ojari. Konverentsi avas abilinnapea Romek Kosenkranius. Konverentsi moderaator oli Eesti Arhitektuurimuuseumi direktor Leele Välja. Konverentsi lõpetas ja näituse avas väike teatrisketš „Brackmann ja Siimann“.

12. novembril toimus arhitekt Jaak Huimerinn’a juhendamisel ekskursioon renoveeritavasse O. Siinmaa ja A. Soansi poolt projekteeritud Lõuna 2a villasse. Pärnu Muuseumis oli üleval Eesti arhitektuurimuuseumi poolt koostatud näitus „Rannalinn, seenrõdu ja viinakapp“. Näituse kuraatorid: Mart Kalm, Sirli Naska. Kujundus: Emil Urbel, Aleksander Zverev. Lisaks viidi näituse raames Eesti Arhitektuurimuuseumi poolt läbi ka haridusprogrammid koolidele. Toimus temaatiline koolinoorte viktoriin „Meie Pärnu 2011“, mille küsimused keskendusid teemadele: Brackmann ja Brackmanni valitsemisaeg Pärnus, Siinmaa ja Pärnu, 20 aastat taasiseseisvumisest  Pärnus.

kultuurkapital

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8330
areng[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee