Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. 

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


Projekti nimi: HANSA - Hanseatic Approach to New Sustainable Alliances
Projekti kood: 110

Projekti rahastamine: Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist programmi „Central Baltic Programme 2014-2020“ vahenditest
Projekti kogumaksumus: 2 180 939 EUR
Toetussumma Pärnule: 131 325 EUR (s.o. toetuse osa Pärnu tegevustele)
Pärnu linna kaasfinantseering: 23 175 EUR
Projekti kogumaksumus Pärnule: 154 500 EUR (s.o. kogumaksumus Pärnu tegevuste osas)

Projekti juhtpartner: Inspiration Gotland (Rootsi)
Projektijuht: Inger Harlevi
Projektijuht Pärnus: Eda Toomsalu
Projekti elluviimise aeg: 1.10.2015–31.12.2018
Projekti eesmärk: Projekti üldine eesmärk on kohalike kultuuriväärtuste arendamine ja ühiste turismi toodete väljaarendamine. Projekti otsene eesmärk on luua ühine hansalinnade turismipakett ning selle turundamine.

Projektist
Läbi projekti soovitakse Hansa pärandit rohkem esile tuua ning Hansalinnade ühtsust ja koostööd tugevdada. Piiriülene koostöö võimaldab hansalinnadel üheskoos hansapärandit väärtustada, tutvustada ja ühiseid turismitooteid välja arendada.

Projektis osalevad hansalinnad Rootsist, Lätist ja Eestist: Gotland, Pärnu, Viljandi, Cesis, Koknese, Kuldiga, Limbaži, Pargauja, Valmiera ja Vidzeme.

Projekti loodetavad tulemused:
- uued turismipaketid
- enam külastajaid hansalinnades
- turismihooaja pikenemine kultuuriturismi arendamise tulemusena
- majanduslik kasu

Lisainformatsioon:
Orvika Reilend
Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse
turismiarenduse peaspetsialist
444 8359
orvika.reilend[at]parnu.ee

hansaprojekt 01

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8330
areng[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee