Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. 

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


Projekti nimi: 30. Rahvusvaheliste Hansapäevade Majanduskonverents „Hansa + turism = Hansaturism“
Projekti kood: EU30478

Projekti rahastamine: Norra – EMP Regionaalarengu toetusskeem
Toetussumma: 165 405 EEK
Omafinantseering: 110 271 EEK
Projekti kogumaksumus: 275 676 EEK

Projektijuht : Anneli Lepp
Projekti elluviimise aeg: 01.09.2009 – 31.10.2010
Projekti eesmärk: Eesti ja teiste (rahvusvaheliste) hansalinnade vaheliste ärikontaktide soodustamine ning ettevõtjate vahelise koostöö tõhustamine; konkurentsivõime tõstmise eesmärgil hansaturismialaste kogemuste vahetamine.

Projektist
Projekt viidi ellu Pärnus 2010. aastal toimunud 30. Rahvusvaheliste Hansapäevade raames. Majanduskonverents keskendus hansaturismi teemale ja kutsus hansapäevadel osalejaid arutama selle üle, kuidas väärtustada ja jäädvustada hansalinnade kultuuripärandit ning siduda seda teemat turismi arenguga.

Konverentsil tõstatati küsimus hansaturismiettevõtjate võrgustiku vajadusest ja selle käivitamise võimalustest. Aruteludel selgus, et kui ajalooline hansavõrgustik oli esmalt kaupmeeste, seejärel gildide ja alles siis linnade ühendus, siis saamaks hansaturismi arengule vajaliku hoo ja sisu, tuleks mõnes mõttes ajaloolise hansavõrgustiku kujunemise protsess tagurpidi pöörata – linnade võrgustikust vastavate turismikatusorganisatsioonide koostöövõrgustikuks ja ettevõtete koostöökoosluseks.

Projekti olulisim tulemus on tugevema koostöövõrgustiku tekkimine Hansa võrgustikku kuuluvate ettevõtjate vahel ning avaliku sektori vahel, kes otseselt vastutavad piirkonna ettevõtluse arengu eest. Majanduskonverentsi tulemusena sündisid ühiste projektide ideed, mida üheskoos ellu viiakse.


Lisainformatsioon
Anneli Lepp
Pärnu linnavalitsuse 
arenguteenistuse juhataja
444 8361
anneli.lepp[at]lv.parnu.ee

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8330
areng[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 405
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee