Pärnu linn müüb kirjalikul enampakkumisel
Pärnus Kuninga tn 26 asuva kinnistu (registriosa nr 371605)

- sihtotstarve: ärimaa 45%, elamumaa 40%, tootmismaa 15%
- pindala: 358 m2 (sellest 237 m2 on ehitiste alune maa ja 121 m2 muu maa)
- enampakkumise alghind: 145 000 (ükssada nelikümmend viis tuhat) eurot
- tagatisraha: 14 500 (neliteist tuhat viissada) eurot

Müügitingimused:
Pärnu Linnavolikogu 19.09.2013 otsus nr 69
- Pärnu Linnavalitsuse 13.03.2017 korraldus nr 138
- Pärnu Linnavalitsuse 02.05.2017 korraldus nr 215

Pakkumiste esitamine
Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 4. juulil 2017 kell 13.00 
Pärnu Linnavalitsuse infolauda Suur-Sepa tn 16, 80098 Pärnu

- Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana „KUNINGA 26“ ja märge "Ümbriku avab linnavara komisjon 04.07.2017”.
- Pakkumiste esitajad võivad soovi korral viibida pakkumiste avamise juures.  Pakkumiste avamist alustatakse peale pakkumiste esitamise tähtaja möödumist Suur-Sepa tn 16, II korruse ruumis nr 207. 
- Pakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumishind eurodes. Ühised pakkumised ei ole lubatud.

Pakkumine peab sisaldama:
1. andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number);
2. sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumishinda, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
3. kinnitust, et pakkuja on teadlik vara seisukorrast;
4. pakkumise tegemise kuupäeva ning pakkumise esitaja allkirja.

Koos pakkumisega tuleb lisada ümbrikusse:
1. dokument tagatisraha tasumise kohta.
- tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse kontole IBAN: EE701010220041193018 SEB Pangas või EE712200221010612416 Swedbankis.
- tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse müügileping, loetakse lepingujärgse makse osaks.
- tagatisraha ei tagastata, kui kõrgema pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi müügilepingut majandusosakonna poolt teatatud ajal ja kohas.
2. juriidilistel isikutel ka põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja objekti ostmiseks ning vajadusel volikiri pakkumisele allakirjutanud isikule volituste andmiseks.

- Pakkumise esitamisega annab pakkuja nõusoleku müüdava vara ostmiseks käesolevas kuulutuses nimetatud tingimustel.
- Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma ostuhinna ja sõlmima müügilepingu majandusosakonna saadetud teates märgitud ajal ja kohas.
- Müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

Enampakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korraalusel.

Müügiobjekti tutvustava infoga, müügiobjekti koormavate lepingutega, müügiobjektiga tutvumise võimalustega ning enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse majandusosakonnas Suur-Sepa 16 (kab 215). Info tööpäevadel: 444 8310, 524 8935, linnavara[at]lv.parnu.ee


Müügiobjekti kirjeldus
Kinnistu registriosa nr 371605, katastritunnus 62510:105:0001, sihtotstarve ärimaa 45%, elamumaa 40% ja tootmismaa 15%, pindala 358 m2, sellest 237 m2 on ehitiste alune maa ja 121 m2 muu maa. Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardi andmetel on kinnistul on mitmeid kitsendusi. Kinnistu on hoonestatud. Hooneregistri andmetel paiknevad kinnistul kauplus- elamu ja garaaž-alajaam. Rajatisena on ehitisregistris ka külmaveetorustik. 

Hoonestuse andmed ehitisregistris.

Kauplus-elamu I korrusel paiknevate äriruumide kasutusse andmiseks sõlmitud lepingud on tähtajatud. Hoone II korrusel paiknevate eluruumide kasutusse andmiseks sõlmitud üürleping on tähtajatu, kuid kinnistu müügi korral antakse üürnikule eluruum munitsipaalomanduses olevate eluruumide hulgast ning eluruumide üürileping Kuninga tn 26 eluruumidele lõpetatakse. 

Kuninga 26 eplikatsioon
Kuninga 26 hoone plaan
Kuninga 26 kõrvalhoone kasutusluba
Kuninga 26 kõrvalhoone plaan
Kuninga 26 kasutusluba eluruumidele
Kuninga 26 katastriüksuse plaan
Kuninga 26 maakatastri õiend
Kuninga 26 KRV

Asukoht
Kinnistu asub Pärnu vanalinnas. Kaugus linna ajalooliselt välja kujunenud peatänavast Rüütli tänavast on ca 70 meetrit. Kinnistu läheduses paiknevad Eliisabeti kirik, hotell Victoria.

Kinnistu asub Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal (mälestise registri number 27007).
Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaart
Kinnistu andmed Maaregistris

Maa-ameti kaardiserver
kuninga26kart

Linnavara peaspetsialist
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]lv.parnu.ee
linnavara[at]lv.parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)

Kuninga 26
Kuninga 26 3