Pärnu linn müüb kirjalikul enampakkumisel sõiduauto SEAT IBIZA:
- registreerimismärk: 057 BFY
- tehasetähis: VSSZZZ6JZCR031439
- esmane registreerimine: 02.01.2012
- läbisõit: 81 420 km (08.03.2017 seisuga) (auto on jätkuvalt igapäevases kasutuses)
- mootori tüüp: bensiin kat
- töömaht cm3: 1390
- värv: must
- kere tüüp: universaal
- istekohtade arv: 5 koos juhiga
- kandevõime: 455 kg

- enampakkumise alghind 5 880 eurot (sisaldab käibemaksu)
- enampakkumise tagatisraha 588 eurot

Müügitingimused
Pärnu Linnavalitsuse 06.03.2017 korraldus nr 122

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 28. märtsil 2017 kell 13.00 
Pärnu Linnavalitsuse infolauda Suur-Sepa tn 16, 80098 Pärnu. Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana kirjutada „AUTO“ ja märge “ümbriku avab linnavara komisjon 28.03.2017”. 

Pakkumine peab sisaldama:
1. andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress, kontakttelefon, e-post, arvelduskonto number)
2. sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumishinda, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa
3. kinnitust, et pakkuja on teadlik vara seisukorrast
4. pakkumise tegemise kuupäeva ning pakkumise esitaja allkirja

Koos pakkumisega lisada ümbrikusse dokument tagatisraha tasumise ning juriidilistel isikutel ka põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja objekti ostmiseks ning vajadusel volikiri pakkumisele allakirjutanud isikule volituste andmiseks.

Tagatisraha:
- tasuda Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas või IBAN:  EE712200221010612416 Swedbankis
- peab olema arvelduskontole laekunud enne pakkumiste avamist.  
- mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse müügileping, loetakse lepingujärgse makse osaks
- ei tagastata, kui kõrgema pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi müügilepingut majandusosakonna poolt teatatud ajal ja kohas

- Pakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumishind eurodes. Ühised pakkumised ei ole lubatud.
- Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel.
- Pakkumise esitamisega annab pakkuja nõusoleku müüdava vara ostmiseks käesolevas kuulutuses nimetatud tingimustel.
- Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma ostuhinna ja sõlmima müügilepingu majandusosakonna saadetud teates märgitud ajal ja kohas. 

- Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval linnavara komisjoni töökoosolekul (linnavalitsuse II korruse ruumis nr 207, Suur-Sepa 16). 
- Pakkumiste esitajad võivad viibida pakkumiste avamise juures.  
- Enampakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Sõidukit tutvustava infoga, sõidukiga tutvumise võimalustega ning enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab  tutvuda Pärnu linnavalitsuse majandusosakonnas (kabinet 215).

Informatsioon tööpäevadel telefonidel 444 8310, 524 8935 või e-postil linnavara[at]lv.parnu.ee

Linnavara peaspetsialist
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]lv.parnu.ee
linnavara[at]lv.parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)

auto

auto3

auto2

auto4

auto6

auto5