Pärnu linn annab kirjalikul enampakkumisel kasutusse kas maa-ala toitlustusteenuse osutamiseks sõidukist või järelhaagisest.

Kasutusse andmise tingimused
- Pärnu linnavalitsuse majandusosakonna 03.03.2017 otsus nr 240

1. maa-ala Lai tn 2 asuval kinnistul
- asukohaandmed: registriosa nr 2865505, katastritunnus 62510:131:0009 (asendiplaan)
- ligikaudne suurus: 100 m2 
- enampakkumise alghind: üürimäär 1000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- enampakkumise tagatisraha: 500 eurot
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: toitlustusteenuse osutamine sõidukist või järelhaagisest
- maa-ala antakse kasutusse üheks suveperioodiks (15. mai -15. september)

2. maa-ala Vallikääru park P1 kinnistul
- asukohaandmed: registriosa nr 2720805, katastritunnus 62510:001:0002 (asendiplaan)
- ligikaudne suurus: 100 m2
- enampakkumise alghind: üürimäär 2400 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- enampakkumise tagatisraha: 500 eurot
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: toitlustusteenuse osutamine sõidukist või järelhaagisest
- maa-ala antakse kasutusse kolmeks suveperioodiks (15. mai -15. september)
- maa-ala kasutusse andjal on õigus Vallikääru pargis toimuvate ürituste ajal muuta kasutusse antava maa-ala asukohta

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 28. märtsil 2017 kell 13.00
Pärnu Linnavalitsuse infolauda Suur-Sepa tn 16, 80098 Pärnu. Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval linnavara komisjoni töökoosolekul.

Pakkumine peab sisaldama:
1. pakkuja nime, registri- või isikukoodi, asu- või elukohta ning panga arvelduskonto numbrit;
2. kasutusse soovitava maa-ala asukohta;
3. pakutavat üürimäära sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

- Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnadena kirjutada „SUVEKAUBANDUS KESKLINNAS“ ja märge “ümbriku avab linnavara komisjon 28.03.2017”
- Koos pakkumisega lisada ümbrikusse dokument tagatisraha tasumise kohta. Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
- Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale majandusosakonna poolt teatatud ajal ja kohas.

- Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel.
- Enampakkumised viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavaid maa-alasid tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse majandusosakonnas (kabinet 215) ja planeerimisosakonnas (kabinet 414)

Informatsioon tööpäevadel telefonidel 444 8360, 444 8310, 524 8935 või e-postil linnavara@lv.parnu.ee

Ettevõtluse arengu vanemspetsialist
Aare Raev
Suur-Sepa 16, kab 414
444 8360
aare.raev[at]lv.parnu.ee

Linnavara peaspetsialist
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]lv.parnu.ee
linnavara[at]lv.parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)