Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse müügikioskid koos maa-alaga toitlustuse pakkumiseks

Kasutusse andmise tingimused
- Pärnu linnavalitsuse majandusosakonna 28.02.2017 otsus nr 209
- Müügikioski plaan

Müügikioskid asuvad Rannapromenaadi jalgteel, Side tn mõttelisel pikendusel (katastriüksusel Kesklinna rand R2; katastritunnus 62512:011:0001):
1. Müügikiosk suurusega 22,35 m2 (asendiplaan
2. Müügikiosk suurusega 20,85 m2 (asendiplaan

- maa-ala suurus: 40 m2
- müügikioski soovituslik otstarve: toitlustuse pakkumine
- maa-ala otstarve: laudade/toolide ja päikesevarju paigaldamine
- enampakkumise alghind müügikioski ja maa-ala kohta: üürimäär 2000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- enampakkumise tagatisraha müügikioski ja maa-ala kohta: 500 eurot
- müügikioskid ja maa-alad antakse kasutusse 2017., 2018. ja 2019. aasta suveperioodiks (15. mai kuni 15. september)

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 22. märtsil 2017 kell 11.00 
Pärnu Linnavalitsuse infolauda Suur-Sepa tn 16, 80098 Pärnu. Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval komisjoni töökoosolekul. 

Pakkumine peab sisaldama:
1. pakkuja nime, registri- või isikukoodi, asu- või elukohta ning panga arvelduskonto numbrit;
2. kasutusse soovitava maa-ala asukohta;
3. pakutavat üürimäära sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumisele lisada:
1.  kirjeldus klientidele pakutavatest teenustest ja muudest tegevustest kasutusse antaval alal (äriplaan);
2.  paigaldada soovitavate ehitiste ja rajatiste vaated (pealt ja eest) koos kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide äranäitamisega.

- Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana kirjutada „SIDE TN“ ja märge “ümbriku avab eelläbirääkimiste komisjon 22.03.2017”
- Koos pakkumisega lisada ümbrikusse dokument tagatisraha tasumise kohta. Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
- Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale majandusosakonna poolt teatatud ajal ja kohas.

- Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel.
- Enampakkumised viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavaid maa-alasid tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse majandusosakonnas (kabinet 215) ja planeerimisosakonnas (kabinet 414)

Informatsioon tööpäevadel telefonidel 444 8360, 444 8310, 524 8935 või e-postil linnavara[at]lv.parnu.ee

Ettevõtluse arengu vanemspetsialist
Aare Raev
Suur-Sepa 16, kab 414
444 8360
aare.raev[at]lv.parnu.ee

Linnavara peaspetsialist
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]lv.parnu.ee
linnavara[at]lv.parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)