Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse
Pärnu Rannastaadioni hoones paiknevad toitlustusettevõtte ruumid ja nende juurde kuuluva terrassi ning laoruumi (Ranna pst 2)
- ruumide üldpind: 91,7 m2
- ruumide juurde kuuluvad pinnad: terrass ~170 m2, laoruum 8,8 m2
- üürimäära alghind periooditi: 1. september kuni 30. aprill - 400 eurot kuus, 1. mai kuni 30. august - 1000 eurot kuus  (ei sisalda käibemaksu)
- pakkumise tagatisraha: 1 000 eurot
- üürilepingu tähtaeg kuni 7 aastat

Kasutusse andmise tingimused
Pärnu Linnavalitsuse 21.11.2016 korraldus nr 637

Rannastaadioni asendiplaan
Rannastaadioni asendiplaan 2
Rannastaadioni II korruse plaan 
Toitlustusettevõtte plaan ja seadmete loetelu
Toitlustusettevõtte ruumide ja kasutatud materjalide kirjeldus

Lisatingimus: pakkuja peab esitama äriplaani (kavandatava tegevuse kirjeldus, mis arvestab üürileandja poolt antud tingimusi, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldus, investeeringute suurus, omapoolne kirjeldus majutusasutuse toitlustamise korraldamisest, olulised tähtajad jms).

Äriplaani koostamisel tuleb lähtuda alljärgnevatest tingimustest:
- Kasutusse antavad ruumid paiknevad Pärnu Rannastaadioni hoones ning seetõttu soovitakse ruumidesse toitlustusettevõttet, mis esmajärjekorras teenindab staadionil toimuvaid võistlusi, üritusi, staadioni majutuskoha külalisi jt staadioni kasutajaid. Samas on toitlustusettevõtte sissepääs Ranna pst pool, mis annab hea võimaluse toitlustuskoha külastamiseks ka neile rannarajoonis liikujatele, kelle eesmärk ei ole staadioni külastamine. 
- Staadionihoones tegutseb ka 53 voodikohaga majutusasutus (hostel). Ruumide kasutusse saaja peab olema vajadusel valmis korraldama majutusasutuse külaliste toitlustamist. Majutusasutus on plaanis avatuna hoida aastaringselt ning seda soovitakse pakkuda majutuskohana ka spordilaagrite korraldamisel. 
- Spordilaagrite korral tuleks vajadusel toitlustamist korraldada kuni 3 korda päevas. Hommikusööki tuleks pakkuda ajavahemikul 07.00 kuni 10.00, lõunasööki 12.00 kuni 15.00 ja õhtusööki 19.00 kuni 21.00. 
- Juhul, kui staadionil toimuvad suuremad üritused peab toitlustusettevõte olema vajadusel valmis avama staadionil täiendavaid müügikohti.

Kasutusse antavad ruumid tuleb ruumide kasutusse saajal enne toitlustusettevõtte avamist lõplikult välja ehitada.  Kasutusse antavates ruumides puudub sisustus ja köögitehnika. Käesolevale materjalile on lisatud staadionihoone projektis sisalduv toitlustusettevõtte plaan ja seadmete loetelu. Ruumide ehitamisel on arvestatud, et neisse paigaldatakse lisatud plaanil toodud inventar ja seadmed. Üüri lepingu eseme kasutamise eest hakatakse tasuma lepingu esemel äritegevuse alustamisest, kuid mitte hiljem, kui kahe kuu möödumisel lepingu jõustumisest. Kõrvalkulude eest tasumist alustatakse lepingu jõustumisest. Linnavara kasutusleping sõlmitakse hiljemalt 15 päeva jooksul pärast eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamist. Leping jõustub sõlmimisest.

Üürilepingu sõlmimise põhitingimused:
Üürilepingu projekti esitame osalejatele tutvumiseks peale eelläbirääkimisi ning enne lõpliku pakkumise tegemist. Üürilepingu sõlmib Pärnu Spordikool. Pakutud üürimäärale lisandub käibemaks.

Pakkumine peab sisaldama:
1. pakkuja nime, registri- või isikukoodi, asu- või elukohta, e-posti aadressi, telefoninumbrit ning panga arvelduskonto numbrit;
2. pakutavat ühe kuu üürimäära perioodil 01.09. kuni 30.04 ja perioodil 01.05. kuni 30.08. Pakutakse üürimäära, mis ei sisalda käibemaksu, üürimäärad märkida nii sõnade kui ka numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summad;
3. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
4. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

- Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (s.h ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel.

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavate ruumide ja ruume tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepingu tingimustega ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega tutvumiseks pöörduda tööpäeviti Pärnu Rannastaadioni juhataja poole:
Tair Anton
521 0057
rannastaadion.parnu[at]gmail.com

Linnavara peaspetsialist
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]lv.parnu.ee
linnavara[at]lv.parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)