Pärnu linnavalitsus

» Linnavalitsuse koosseisu kuuluvad linnapea ja linnavalitsuse liikmed. 
» Linnapea valib, linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitab ning linnavalitsuse nimetatab ametisse volikogu
» Volikogu valis Pärnu linnapea, kinnitas uue Pärnu linnavalitsuse liikmete arvu ning nimetatas linnavalitsuse ametisse 13. novembril 2017

» Linnavalitsuse struktuuriüksuste koosseis ja struktuurijoonis
» Osakonnad, teenistused ja teenistujad
» Osavallakeskused

» Pärnu linnavalitsuse töökord
» Linnavalitsuse liikmete tööjaotus ja asendamise kord 
» Ametnike värbamise ja valiku kordDokumendiregister on digitaalselt peetav andmekogu, milles on registreritud asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumendid. Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele on lisatud viide juurdepääsupiirangule ning nendele saab juurdepääsu taotleda täites selleks eraldi teabenõude vormi. Dokumentide sisu kohta täpsustava informatsiooni saamiseks esitage teabenõue.

Pärnu linnavalitsuse dokumendiregister alates 01.01.2018

» Dokumendiregistri avaleht
» Dokumendiregistri kasutusjuhend
» Isikuandmete kaitse

» Linnavolikogu määrused
» Linnavolikogu otsused
» Linnavolikogu istungite protokollid

» Linnavalitsuse määrused
» Linnavalitsuse korraldused 
» Linnavalitsuse istungite protokollid

Pärnu linnavalitsuse dokumendiregister kuni 31.12.2017

» Dokumendiregistri avaleht
» Linnavolikogu määrused
» Linnavolikogu otsused
» 
Linnavalitsuse määrused
» Linnavalitsuse korraldused
» Linnavalitsuse istungite, komisjonide ja nõupidamiste protokollid
» Valimiskomisjoni otsused

Vallavalitsuste dokumendiregistrid kuni 31.12.2017
» Audru valla dokumendiregister
» Paikuse valla dokumendiregister
» Tõstamaa valla dokumendiregister

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee
pressiinfo: press[at]parnu.ee 

Kontaktid
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Osavallakeskused

Audru osavallakeskus
Pärna allee 7, 88301 Audru
444 8171
Lisainfo ja kontaktid

Paikuse osavallakeskus
Pärnade pst 11, 86602 Paikuse
444 8151
Lisainfo ja kontaktid

Tõstamaa osavallakeskus
Sadama tee 2, 88101 Tõstamaa
444 8161
Lisainfo ja kontaktid