uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn, kuhu kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...


Pärnu linnavalitsus

Linnavalitsus kui täitevorgan

Linnavalitsuse koosseisu kuuluvad linnapea ja linnavalitsuse liikmed. Linnapea valib, linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitab ning linnavalitsuse nimetatab ametisse volikogu

» Volikogu valis Pärnu linnapea, kinnitas uue Pärnu linnavalitsuse liikmete arvu ning nimetatas linnavalitsuse ametisse 13. novembril 2017
» Uue Pärnu linnavalitsuse kui täitevorgani volitused algasid ametisse nimetamisest
» Senine linnavalitsus ja vallavalitsused kui täitevorganid lõpetasid tegevuse

Pärnu linnavalitsuse liikmed

Rainer Aavik

Ametikoht:
Abilinnapea
Telefon:
444 8216
e-post:
rainer.aavik@lv.parnu.ee
Aadress:
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 252

Kodanike vastuvõtt neljapäeval kell 13.00-17.00
Vastuvõtule on vajalik eelnev registreerimine linnapea sekretäri juures või telefonil 444 8210

Haridustase: kõrgharidus
Eriala: haldusjuhtimine

Valdkond:
1. linna arengu funktsionaalne ja majanduslik planeerimine
2.  linna territooriumi ruumilise planeerimise korraldamine
3. linnakujundusliku tegevuse suunamine ja järelevalve teostamine;
4. geodeesiaalase töö korraldamine
5. maaga seotud toimingute korraldamine
6. ehitusvaldkonna teavitamis- ja loamenetluste korraldamine
7. ehitusjärelevalve teostamise korraldamine
8. turismimajanduse arengu linnapoolne koordineerimine, linna turismialase teabe kogumine ja levitamine
9. ettevõtluse arendamine
10. linna arenguprojektide juhtimine ja koordineerimine
11. muinsuskaitsealase töö korraldamine
12. sotsioloogiliste uuringute teostamine, tellimise korraldamine ja analüüs
13. investeeringukavade koostamine oma valdkonnas;

 

Linnavalitsuse liikmete tööjaotus ja asendamise kord 

Linna- ja vallavalitsus kui ametiasutus

Erinevalt täitevorganitest, mis lõpetasid tegevuse uue Pärnu linnavalitsuse ametisse kinnitamise päeval, jätkavad ametiasutused Audru vallavalitsus, Paikuse vallavalitsus, Pärnu linnavalitsus ja Tõstamaa vallavalitsus tegevust 31. detsembrini 2017.

Seega jäävad 2017. aasta lõpuni tegutsema senised vallavalitsused ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest.

Alates 1. jaanuarist 2018
Alustab tegevust uus Pärnu linnavalitsus kui ametiasutus, senised ametiasutused lõpetavad tegevuse


Pärnu linnavalitsus 

Pärnu linnavalitsuse struktuur ja koosseis
» Linnavalitsuse struktuur (27.11.2017)
» Linnavalitsuse teenistujate koosseis (27.11.2017)
» Pärnu Linnavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kord 
» Osakonnad ja teenistujad

 

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
444 8200
linnavalitsus[at]lv.parnu.ee
E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Infotelefon 15505 (lisainfo)
15505[at]lv.parnu.ee

Kontaktid
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Audru vallavalitsus

Pärna allee 7 88301 Audru
447 2784
info[at]audru.ee
http://www.audru.ee/

Paikuse vallavalitsus

Pärnade pst 11, 86602 Paikuse
442 0770
info[at]paikuse.ee
http://www.paikuse.ee/

Tõstamaa vallavalitsus

Sadama tee 2, 88101 Tõstamaa
449 6180
vald[at]tostamaa.ee
http://tostamaa.ee