Pärnu Linnavalitsus

Linnavalitsus on linna omavalitsuse kollegiaalne täitevorgan, mis viib praktilise tegevusega ellu õigusaktides linnale kui omavalitsusüksusele pandud ülesandeid. 

Linnavalitsuse moodustab ja tema isikkoosseisu kinnitab linnapea ettepanekul linnavolikogu. Linnavalitsuse koosseisu kuuluvad linnapea ja linnavalitsuse liikmed. Pärnu Linnavalitsus on neljaliikmeline.

Linnavalitsuse struktuur (25.09.2017)
Linnavalitsuse teenistujate koosseis (25.09.2017)
- Pärnu Linnavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kord
Linnavalitsuse liikmete tööjaotus ja asendamise kord 

Rainer Aavik

Ametikoht:
Abilinnapea
Telefon:
444 8216
e-post:
rainer.aavik@lv.parnu.ee
Aadress:
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 252

Kodanike vastuvõtt neljapäeval kell 13.00-17.00
Vastuvõtule on vajalik eelnev registreerimine linnapea sekretäri juures või telefonil 444 8210

Haridustase: kõrgharidus
Eriala: haldusjuhtimine

Valdkond:
1. linna areng ja planeerimine
2. ehitusjärelevalve
3. maakorraldus ja maareform
4. geodeetiline tegevus
5. kuurort ja turism
6. linnakujundus ja reklaam
7. muinsuskaitse ja arheoloogia
8. heakord ja haljastus
9. veevarustus ja kanalisatsioon
10. energiamajandus
11. ehitus
12. transport ja liikluskorraldus
13. keskkonnakaitse
14. linnavara arendus ja haldamine
15. ettevõtlus
16. avalik kord ja turvalisus
17. kriisi preventsioon ja kommunikatsioon
18. investeeringukavade koostamine oma valdkonnas

 

Linnavalitsuse liikmete tööjaotus ja asendamise kord 

Linnavalitsus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
444 8200
linnavalitsus[at]lv.parnu.ee
E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Infotelefon 15505 (lisainfo)
15505[at]lv.parnu.ee

Kontaktid
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated