uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. OÜ Kümblus audiitori nimetamine
2.Nnoorsooprojektide korralduse muutmine
3. 2017/2018. õppeaasta jõuluvaheaja ja suvevaheaja kehtestamine Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumis
4. Pärnu Linnavalitsuse 17.10.2016 korralduse nr 566 "Pärnu Rannastaadioni hinnakirja kehtestamine" muutmine
5. Eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamine ja linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
6. Hõbe tn 4 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
7. Suur-Jõe tn 48 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
8. Suur-Jõe tn 18 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
9. Riia mnt 175a, 177 ja 177b kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist