uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. Riigihanke korraldamine (erivarustusega väikebussid)
2. Pärnu Linnavalitsuse 20.03.2017 korralduse nr 142 "Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamine" muutmine
3. Tugiisikuteenuse dokumendivormide kehtetuks tunnistamine
4. Pärnu Linnavalitsuse 09.09.2013 korralduse nr 387 "Pärnu Linnaorkestri loomenõukogu koossseisu kinnitamine" muutmine
5. Pärnu Rääma Põhikooli arengukava kinnitamine
6. Riigihanke korraldamine (Läänemere Kunstisadam)
7. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras (Steineri aed)
8. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine (Auto)
9. Tasuta parkimisloa andmine (linnavalitsus)
10. Tee-ehitusloa väljastamine Haapsalu mnt kergtee
11. Junga, Madruse, Pootsmani, Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkonna (endise Maseko territooriumi) detailplaneering
12. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (väikebussid)

Ülevaade istungist