uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. Võlanõude sissenõudmisest loobumine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord
4. Pärnu linna õpilaspreemiate määramise komisjoni kinnitamine
5. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Raeküla kooli ruumid)
6. Eluasemekomisjoni koosseisu muutmine
7. Linnavalitsuse määruse kehtetuks tunnistamine
8. A. H. Tammsaare pst 39 kinnistu detailplaneeringu algatamine
9. Lubja tn 60 ja 62 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
10. Pärnu Linnavolikogu 20. veebruari 2014 otsuse nr 12 „Kohanimede määramine“ muutmine
11. Pärnu Linnavolikogu 16. märtsi 2006 määruse nr 15 „Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine“ muutmine
12. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kalevi pst 106a)

Ülevaade istungist