uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1.-3. Volituste andmine
4. Toetuse eraldamine haridusprojektidele
5. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
6. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja linnavara kautusse andmine otsustuskorras
7. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras (MTÜ VRL Raduga)
8. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Telia Eesti AS kasuks
9. Tasuta parkimislubade andmine - Pärnu Linnavalitsuse kantselei
10. Tasuta parkimislubade andmine - SA Pärnu Haigla (Doonortelgid Pärnus)
11. Ettevõtliku pärnaka 2016/2017 konkurssi tulemuste kinnitamine
12. Sundvalduse seadmine Pikk tn 4
13. Sundvalduse seadmine Vee tn 4
14. Sundvalduse seadmine Tallinna mnt 1
15. Sundvalduse seadmine Tallinna mnt 2
16. Sundvalduse seadmine Suur-Jõekalda 12
17. Kinnistute valdusesse andmine
18. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
19. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine (Vana-Sauga 33)
20. AS Pärnu Vesi 2016. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine
21. OÜ Kümblus 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Ülevaade istungist