uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn




1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. Volituste andmine
2. Loomestipendiumite komisjoni koosseisu kinnitamine
3. Pärnu linna õpilaspreemiate määramine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke „Agresso tarkvara hooldus- ja arendustööde tellimine” ühispakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
6. Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke “Läänemere Kunstisadama hoonete ja rajatiste eelprojekti ning Lai tänav 2 kaldakindlustuse põhiprojekti koostamine“ taotleja kvalifitseerimine ja taotleja kvalifitseerimata jätmine
7. Riigihanke korraldamine (Loode-Pärnu)
8. Linnavara võõrandamine otsustuskorras.
9. Pärnu ühisgümnaasiumi toitlustusbloki tasuta kasutusse andmine otsustuskorras
10. Eluruumi üürimist taotleva isiku arvelevõtmine ja eluruumi üürile andmine
11. Esplanaadi tn 30 garaaži ehitusluba
12. Ehitusloa väljastamine. Terase tn 7 üksikelamu püstitamine
13. J. V. Jannseni tn 7c maa ostueesõigusega erastamise lõpetamine
14. Koha-aadresside määramine
15. Hoonete koha-aadresside määramine
16. Paide maantee 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
17. Kinnistute valdusesse andmine
18. Seisukoht eelnõule "Ülesande andmine Pärnu Linnavalitsusele"

Ülevaade istungist